Arkitektur i verdensklasse

På Domkirkeodden har vi flere arkitektoniske perler. De to mest kjente er Storhamarlåven av Sverre Fehn og vernebygget over domkirkeruinen, populært kalt Hamardomen, av Kjell Lund.

Storhamarlåven - Sverre Fehns hovedverk

  •  (Foto/Photo)
    Domkirkeoddens fotoarkiv

Sverre Fehns arkitektur, og hans gjenstandspresentasjon i nordfløyen på låven, beholder sin aktualitet gjennom å være et nyskapende verk basert på arkitektens reflekterte historiesyn og prinsipielle standpunkt når det gjelder kulturminnevern og hvordan fortiden best skal formidles.

«Fornuftens poesi» - et vernebygg i glass og stål

  • Kjell Lund poserer foran domkirkeruinen inne i vernebygget som han og hans kollegaer i Lund & Slaatto har konstruert. (Foto/Photo)
    Anno Domkirkeoddens fotoarkiv

Da vernebygget over domkirkeruinen ble åpnet 9. august 1998, fikk vi en ny "katedral" i glass og stål ute på Domkirkeodden, og Hamar hadde på mange måter fått en ny storstue. Det var Kjell Lund og hans kollegaer i Lund & Slaatto som sto bak vernebygget som blant annet har fått Domkirkeodden inn på lista over verdens vakreste museer.

Shelter.jpg (Foto/Photo)

Shelter - nytt museumsbygg

Etter arkitektkonkurranse hvor det kom inn 110 bidrag, ble vinneren kåret 3. november 2021. Atelier Lorentzen Langkilde sitt utkast "Shelter" oppfyller godt det konkurransen etterspurte av tilpasning til eksisterende arkitektur og landskap, og ikke minst fyller det i stor grad de behov museet har i forhold til nye utstillingslokaler mm.

Litteratur om Storhamarlåven og Hamardomen:

"Storhamarlåven - et historisk konglomerat, Sverre Fehns design og arkitektur" er en bok som ble utgitt av Anno Domkirkeodden i 2021 (Foto/Photo)

Storhamarlåven - et historisk konglomerat; Sverre Fehns arkitektur og design


Ny bok skrevet av Laila Grastvedt, utgitt av museet i 2021. Boka kan fungere som en fører for de som besøker museet, men er også god lesning for de som er opptatt av Sverre Fehn og Storhamarlåven uten å ha mulighet til å besøke stedet.

Boka koster kr. 149,- og er mulig å få kjøpt i museumsbutikken eller ved å henvende seg direkte til museet på e-post.

Storhamarlaven_bok.jpg (Foto/Photo)

Storhamarlåven - en visuell oppdagelsesreise i Sverre Fehns arkitektur


Tekstene om Storhamarlåven her på hjemmesiden er basert på Ragnar Pedersens bok om Storhamarlåven som ble utgitt i 2004.

Boka koster kr. 298,- og er mulig å få kjøpt i museumsbutikken eller ved å henvende seg direkte til museet på e-post.

dig-047172.jpg (Foto/Photo)

Vernebygget over Hamar domkirkeruin


Tekstene om Hamardomen her på hjemmesiden tar utgangspunkt i dette heftet som ble utgitt av Statsbygg og Riksantikvaren i forbindelse med åpningen av vernebygget i 1998.

Brosjyra koster kr. 29,- og er mulig å få kjøpt i museumsbutikken eller ved å henvende seg direkte til museet på e-post.