Hopp til hovedinnhold

Shelter - nytt museumsbygg på Domkirkeodden

«En svevende overdekning, et shelter over landskapet.» Slik beskriver de danske arkitektene Kasper Lorentzen og Kristian Langkilde sitt vinnerutkast til nytt museumsbygg på Domkirkeodden.

Arkitektkonkurranse 2021

Anno museum as inviterte våren 2021 til en åpen arkitektkonkurranse for nytt museumsbygg på Domkirkeodden. Det nye bygget vil gi museet sårt tiltrengte arealer for nye utstillinger og andre publikumstilbud. Bygningen skal inneholde plass for nye utstillinger, restaurant, kontorer, verksteder, arkivrom og auditorium. Da innleveringsfristen utløp 25.6.21 var det kommet inn godt over 100 forslag. Alle forslagene er presentert på Anno museums hjemmeside.

 • Kasper Lorentzen og Kristian Langkilde er vinnerne av arkitektkonkurransen om nytt museumsbygg på Domkirkeodden.
  Geir Ove Andreassen / Anno Domkirkeodden

En ny arkitektonisk perle på Domkirkeodden

Sverre Fehn, Lund & Slaatto – og Lorentzen Langkilde. I framtiden vil det være disse tre som nevnes i samme åndedrag når det snakkes om arkitekturen på Domkirkeodden.

Begeistringen var til å ta og føle på i aulaen på Anno Domkirkeodden etter at vinnerutkastet var presentert. Over 100 politikere, arkitekter, ansatte fra kommune og fylkeskommune, museumsfolk og gode samarbeidspartnere, var samlet da juryen i den åpne arkitektkonkurransen ble kåret.

- Det nye museet er en tilgjengelig, inviterende bygning som vil bli et godt tilpasset og velfungerende tilskudd på Domkirkeodden, sa juryeleder Jørn Holme, som del av juryens begrunnelse.

- Domkirkeodden er et av de smukkeste steder vi har tegnet på, sa arkitekt Kristian Langkilde på klingende dansk og med et bredt smil om munnen.

Atelier Lorentzen Langkilde vant også arkitektkonkurransen om å tegne Bodøs nye rådhus for sju år siden.

- Vi er utrolig stolte over å få stå her som vinnere igjen, sa arkitekt Kasper Lorentzen.

Overdekning som fellesnevner

- Domkirkeodden i Hamar er et unikt sted hvor fantastisk fortidshistorie levendegjøres for fremtidens generasjoner. Stedes rike bygningsarv og kulturhistorie kommer til live i et elegant samspill mellom eksisterende kulturarv og moderne arkitektonisk iscenesettelse, sier vinner-arkitektene i sin beskrivelse av sitt utkast, og fortsetter: 

- De arkitektoniske iscenesettelsene er utformet som to helt for-skjellige overdekninger og transformeringer av Fehn samt Lund & Slaatto. Overdekningene fremstår som flotte mesterverk som på vakkert vis beriker og iscenesetter både fortiden og nåtiden. Med overdekning som felles arkitektonisk motiv danner verkene på hver deres måte shelter for vær og vind - verkene skaper ly og opphold for de kulturhistoriske ruinene. Det nye museet utformes som en videreutvikling av samme idé om en simpel overdekning i landskapet - et shelter for kulturhistorisk læring og opplevelse.

Det nye museumsbygget utformes som et shelter innskrevet i landskapet.

- En langstrakt svevende overdekning som måler og tegner videre på stedets unike landskapelige trekk. Med en en-sidig takhelling mot Mjøsa og vannet som gjenspeiler landska-pets naturlige topografi. Det grønne taket er en fortsettelse av de gresskledte bakkene. Museet blir en naturlig forlengelse av landskapet.

 • 1/1
  Geir Ove Andreassen / Anno Domkirkeodden

Eventyrlige muligheter

- Eventyrlige muligheter, sa Mona C. Stormoen fra Innlandet fylkeskommune, og pekte blant annet på at et nybygg for Anno Domkirkeodden vil skape ringvirkninger for reiselivet, ikke bare i Hamarregionen og Ringsaker, men for Innlandet.

Ordfører i Hamar, Einar Busterud, sa i sin hilsningstale at i den grad Hamar har en sjel, så ligger den på Domkirkeodden.

- Hit kommer vi for å finne fred, sa Busterud, som etter presentasjonen av vinnerutkastet ga tydelig uttrykk for begeistring.

Magne Rugsveen, avdelingsdirektør ved Anno Domkirkeodden og som var medlem av juryen, var stolt og entusiastisk over både vinnerutkastet og ikke minst reaksjonene det vakte i forsamlingen.

- Dette arrangementet er en milepæl i museumsutviklingen i Anno og på Domkirkeodden. Et nytt bygg vil gjøre oss i stand til å formidle mye større deler av regionen og Innlandets kulturhistorie, det vil gi oss rom til en mye større grad av fornying og utvikling enn i dag, og ikke minst vil vi kunne yte et helårs museumstilbud til innbyggere og tilreisende, sa Rugsveen.

 • Tale under premieutdeling i arkitektkonkurranse.
  1/2
  Geir Ove Andreassen / Anno Domkirkeodden
 • Hamarordfører Einar Busterud holdt tale under premieutdeling av arkitektkonkurransen på Domkirkeodden.
  2/2
  Geir Ove Andreassen / Anno Domkirkeodden

Arkitektenes tegninger av Shelter

 • Tegning av en lavt museumsbygg, "Shelter", som flukter fint inn i landskapet med sin lave fasade og torvtekkede tak.
  1/5
  Fasaden sett vestfra; fra Mjøsa. Atelier Lorentzen Langkilde
 • 2/5
  Fasaden sett fra øst; inngangspartiet. Atelier Lorentzen Langkilde
 • Skissetegning av hvordan arkitektene ser for seg inngangsområdet i det regionale historiesenteret: tribuner til venstre, gjennomgående bred gang med vinduer ut mot Mjøsa i midten og resepsjonsdisk til høyre.
  3/5
  Resepsjonsområdet blir luftig og oversiktlig. Atelier Lorentzen Langkilde
 • 4/5
  Store utstillingslokaler med utsikt mot Mjøsa. Atelier Lorentzen Langkilde
 • Arkitekttegning av bygg med svakt skråtak og store vinduer, serveringssted både inne og ute.
  5/5
  Nytt spisested så å si på samme sted som dagens restaurant, med store vinduer ut mot museumsparken og Mjøsa. Atelier Lorentzen Langkilde

10 premierte utkast

Foruten vinnerutkastet «Shelter», som ble premiert med kr 700.000, var det 9 av de 110 utkastene som ble premiert. 2. plass og 300.000 kr gikk til «Hedmarks hus», et samarbeidsprosjekt mellom Resell+Nicca og Fabel arkitekter, begge fra Oslo. Lund & Slaatto arkitekters utkast «Samklang» ble premiert med kr. 100.000, og sju utkast fikk kr 50.000. Av disse var to «lokale»; ASAS Arkitektur fra Hamar, og RAM arkitektur fra Lillehammer.

 • Premieutdeling arkitektkonkurranse.
  1/9
  Geir Ove Andreassen / Anno Domkirkeodden
 • Premieutdeling arkitektkonkurranse.
  2/9
  Geir Ove Andreassen / Anno Domkirkeodden
 • Premieutdeling arkitektkonkurranse.
  3/9
  Geir Ove Andreassen / Anno Domkirkeodden
 • Premieutdeling arkitektkonkurranse.
  4/9
  Geir Ove Andreassen / Anno Domkirkeodden
 • Premieutdeling arkitektkonkurranse.
  5/9
  Geir Ove Andreassen / Anno Domkirkeodden
 • Premieutdeling arkitektkonkurranse.
  6/9
  Geir Ove Andreassen / Anno Domkirkeodden
 • Premieutdeling arkitektkonkurranse.
  7/9
  Geir Ove Andreassen / Anno Domkirkeodden
 • Premiert bidrag til arkitektkonkurranse på Domkirkeodden.
  8/9
  Geir Ove Andressen / Anno Domkirkeodden
 • Premiert bidrag til arkitektkonkurranse på Domkirkeodden.
  9/9
  Geir Ove Andressen / Anno Domkirkeodden
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1