Hopp til hovedinnhold

Hamardomen og Bispeborgen

Ruinene etter Domkirken og Bispeborgen ligger der og minner oss om en svunnen tid hvor Hamar var et geistelig sentrum. I dag har begge fått en unik arkitektur som har skapt et nytt liv og ny funksjon.

 • Modell av bispegården med hvitt hovedtårn med vektergang på toppen, hvit toetasjers sydfløy i gotisk stil, ringmur med porttårn i mur og diverse bindingsverkshus innenfor ringmuren.
  1/4
  Anno Domkirkeodden
 • Modell av middelalderkatedralen, en basilika i hvit kalkstein med to vesttårn og hovedtårn. Modell av bispegården skimtes i bakgrunnen.
  2/4
  Anno Domkirkeodden
 • Lave ruiner av bispegården fra middelalderen omkranses av et låvebygg som har reist seg fra 1700-tallet fram til rundt andre verdenskrig, og ble deretter bygget om til museum av Sverre Fehn med hans råbetong, glass, stål og limtrekonstruksjoner i 1967-74.
  3/4
  Anno Domkirkeoddens fotoarkiv
 • Morgensola lyser opp søylerekka av domkirkeruinen under vernebygget i glass og stål.
  4/4
  Anno Domkirkeoddens fotoarkiv

Hamardomen

Hamardomen er betegnelsen på den gamle Domkirken som ble bygd på 1100-tallet etter at bispesetet ble opprettet i 1152. Stor og flott ruvet den ute på Domkirkeodden i mange hundre år før svenskene angrep, taket brant og forfallet begynte. 

I 1985 var forfallet kommet så langt at Riksantikvaren konkluderte med at det var nødvendig med et vernebygg der klimaet kunne kontrolleres. Det ble holdt en arkitektkonkurranse, og det seirende utkastet var tegnet av arkitekt Kjell Lund.

Vernebygget, konstruert av stål og glass, sto ferdig i august 1998, og ble i tillegg til et vern, et ny økumenisk kirke. Det vil si at både den lutherske og katolske kirken kan bruke Hamardomen til gudstjenester og seremonier. Her er det vielser flere ganger hver sommer, det er barndåp og konfirmasjon samt konserter og teaterforestillinger. 

Hver dag i løpet av sommersesongen får du daglige omvisninger med musikalsk innslag av våre guider. 

 • 1/1
  Få en smakebit på hvordan et besøk i Hamardomen kan oppleves.

Bispeborgen

Bispeborgen ble bygd på 1200-tallet av biskop Peter som følte behov for mer beskyttelse og vern mot fiender. Borgen innholdt alt som var nødvendig for å holde ut en lengre beleiring. Det var blant annet tre brønner, stekehus, bakerovn, vinkjellere, sovekammere og møterom. Borgen ble angrepet flere ganger og siste gang var under sjuårskrigen med svenskene. Ødeleggelsene var så store at borgen aldri ble bygd opp igjen med sin funksjon. På 1700-tallet ble den derimot bygd opp som en låve for Storhamar gård som lå på området. Bonden tok ibruk restene etter ringmuren og bygde en av landets største låver på ruinene. Bonden hadde i sin tid 90 kyr her i tillegg til 20 hester og andre dyr. 

Da det ble slutt på gårdsdriften rundt andre verdenskrig, var låven i så dårlig stand at situasjonen var kritisk. Det ble bestemt å bygge om låven til et moderne museumsbygg på grunn av at Hedmarksmuseet, som hadde etablert seg her, hadde behov for rom til utstillinger, magasin, møter og drift. Sverre Fehn ble kontaktet og fikk i oppdrag å tegne det som nå heter Storhamarlåven. 

Den arkitektoniske hovedidé har vært å skape en form som både bevarer de eksisterende restene av bispegården og Storhamarlåven og åpner muligheten for å gå videre med de arkeologiske utgravningene. I 2004-2005 ble det da også bygd nye vernebygg tegnet av Fehn over to ruiner som ble gravd ut på 1980-tallet øst i anlegget. 

I dag rommer Storhamarlåven en fast utstilling som også er tegnet av Sverre Fehn, i tillegg til en Jernalderutstilling og temporære utstillinger. Her kan man gå på egenhånd og utforske borgen og arkitekturen eller man kan få en omvisning av en av våre guider. 

Digital rekonstruksjon anno 1450

Vi har i samarbeid med Riksantikvaren og Arkikon i Bergen laget en digital rekonstruksjon av Domkirkeodden rundt 1450.

 • 1/1
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2