Anerkjent arkitektur

På Domkirkeodden ligger to arkitektoniske banebrytere; Storhamarlåven av Sverre Fehn og "Fornuftens poesi" - vernebygget i glass og stål over ruinen etter middelalderkatedralen av Kjell Lund i arkitektfirmaet Lund og Slaatto.

Storhamarlåven

  •  (Foto/Photo)

Da arkitekt Sverre Fehn i 1967 begynte arbeidet med å tegne om ruinene etter bispegården og senere en av landets største låvebygg, var han en pioner på området. Storhamarlåven, som åpnet som museumsbygg i 1974, regnes som Fehns hovedverk og er av stor internasjonal arkitektonisk interesse. Bruken av "svevende" betongramper og utstillingsrom muliggjør eventuelle videre arkeologiske undersøkelser. Videre er materialvalget av en slik karakter at det ikke er tvil om hva som er nytt og hva som er gammelt; limtre, betong, glass og stål står i skarp kontrast til den historiske kalksteinen og teglsteinen.

"Fornuftens poesi"

  • Vestfasaden av vernebygget over domkirkeruinen, delvis skjult bak grønn trær. (Foto/Photo)
    Foto: Domkirkeoddens fotoarkiv /

Vernebygget over ruinen etter middelalderkatedralen ytterst på Domkirkeodden sto ferdig i 1998. Bygget eies av Riksantikvaren, men den daglige driften og vedlikeholdet er det Anno museum Domkirkeodden som står for. Denne konstruksjonen av glass og stål skal i første rekke  bevare de gamle kalksteinsruinene. Med automatiske lufteluker og solgardiner gjør bygget sitt ytterste for at ruinen skal ha det bra. Men i tillegg til å konstruere et vernebygg, skapte arkitekt Kjell Lund en ny katedral med fantastisk akustikk. Hamar har dermed fått en spennende arena for konserter og kulturelle samlinger i tillegg til et økumenisk vigslet bygg hvor alle kirkelyder kan utøve sine religiøse seremonier. Bygget går under navnet "Hamardomen" på folkemunne.

Besøk utenom sesong


Vi yter en spesialservice til arkitekter og arkitektstudenter som ønsker å besøke oss og studere vår arkitektur på egenhånd, men her er det veldig viktig å gjøre klare avtaler i god tid. For mer info, kontakt oss gjerne på e-post.