Anerkjent arkitektur

På Domkirkeodden ligger to arkitektoniske banebrytere; Storhamarlåven av Sverre Fehn og "Fornuftens poesi" - vernebygget i glass og stål over ruinen etter middelalderkatedralen av Kjell Lund i arkitektfirmaet Lund og Slaatto.

Storhamarlåven

  • Lave ruiner av bispegården fra middelalderen omkranses av et låvebygg som har reist seg fra 1700-tallet fram til rundt andre verdenskrig, og ble deretter bygget om til museum av Sverre Fehn med hans råbetong, glass, stål og limtrekonstruksjoner i 1967-74. (Foto/Photo)
    Anno Domkirkeoddens fotoarkiv

Storhamarlåven på Domkirkeodden er arkitekt Sverre Fehns pionerverk som han startet å planlegge i 1967. Det nye museumsbygget ble åpnet i 1973 og Fehns utstilling i 1980.

Storhamarlåven er et konglomerat av bygningselementer fra middelalder til i dag. Arkitekt Sverre Fehn fikk på midten av 1960-tallet i oppdrag å bygge et nytt museumsbygg på restene etter middelalderens bispeborg og Storhamar gårds driftsbygning som Hedmarksmuseet overtok i 1946. Den gamle driftsbygningen ble gradvis bygget og utvidet fra 1700-tallet til midten av 1800-årene. Fehns oppgave var å forme en tidsmessig museumsbygning blant middelalderruiner og nyere bygningsdeler.

Fehns arbeid med Storhamarlåven

"Fornuftens poesi"

  • Vestfasaden av vernebygget over domkirkeruinen, delvis skjult bak grønn trær. (Foto/Photo)
    Anno Domkirkeoddens fotoarkiv

Vernebygget over ruinen etter middelalderkatedralen ytterst på Domkirkeodden sto ferdig i 1998. Bygget eies av Riksantikvaren, men den daglige driften og vedlikeholdet er det Anno museum Domkirkeodden som står for. Denne konstruksjonen av glass og stål skal i første rekke  bevare de gamle kalksteinsruinene. Med automatiske lufteluker og solgardiner gjør bygget sitt ytterste for at ruinen skal ha det bra. Men i tillegg til å konstruere et vernebygg, skapte arkitekt Kjell Lund og hans kollegaer i Lund & Slaatto en ny "katedral" med fantastisk akustikk. Hamar har dermed fått en spennende arena for konserter og kulturelle samlinger i tillegg til et lokale med sakralt preg som mange velger som ramme rundt sine bryllup, i tillegg til at det blir holdt gudstjenester der enkelte dager i året. Bygget går under navnet "Hamardomen" på folkemunne.

Besøk utenom sesong


Vi yter en spesialservice til arkitekter og arkitektstudenter som ønsker å besøke oss og studere vår arkitektur på egenhånd, men her er det veldig viktig å gjøre klare avtaler i god tid. For mer info, kontakt oss gjerne på e-post.