Utleielokaler

På Domkirkeodden finnes totalt seks utleieenheter til selskap, møter, konserter og andre sammenkomster. Hamardomen og Aulaen er ypperlige konsertarenaer, Storhamarstuene er helårsåpne kurs- og selskapslokaler, Barfrøstua og Løtenbygningen leies ut til sosiale sammenkomster i perioden april - oktober, og Utescena kan leies til utendørs underholdning fortrinnsvis i sommerhalvåret.

Aldersgrense

Vi gjør oppmerksom på at vi normalt sett ikke leier ut våre lokaler til personer under 25 år.

NB! Endring i leieperiode

Fra og med 01.01.2019 vil leieperioden for selskapslokalene Storhamarstuene, Barfrøstuaog Løtenbygningen endres. Ny leieperiode er fra kl. 09.00 og ut dagen. 

Utleiehåndbøker

Det er utarbeidet utleiehåndbøker for alle våre utleielokaler. Våre leietakere plikter å sette seg inn i det som står i disse håndbøkene. Håndboken for hvert lokale finnes i de enkelte lokalene og også under hvert lokale sin side her på nettet, men du kan også finne alle utleiehåndbøkene samlet her: