Hopp til hovedinnhold

Utleielokaler

På Domkirkeodden finnes totalt seks utleieenheter til selskap, møter, konserter og andre sammenkomster. Hamardomen og Aulaen er ypperlige konsertarenaer, Storhamarstuene er helårsåpne kurs- og selskapslokaler, Barfrøstua og Løtenbygningen leies ut til sosiale sammenkomster i perioden april - oktober, og Utescena kan leies til utendørs underholdning fortrinnsvis i sommerhalvåret.

Aldersgrense


Vi gjør oppmerksom på at vi normalt sett ikke leier ut våre lokaler til personer under 25 år.

VIKTIG OM LEIEKONTRAKTER


Alle som leier hos oss, får tilsendt en leiekontrakt som skal signeres og returneres innen en gitt frist. Om man glemmer å returnere leiekontrakten, betyr ikke dette at leieforholdet automatisk annulleres. Det er derfor viktig å gi beskjed direkte om man ønsker å gå fra reservasjonen, og reglene om halv leie ved kort frist på beskjeden gjelder også om leiekontrakten ikke er signert og returnert.

NB! Endring i leieperiode

Storhamarstuene er stengt for utleie november 2023 grunnet ombygging.

Utleiehåndbøker

Det er utarbeidet utleiehåndbøker for alle våre utleielokaler. Våre leietakere plikter å sette seg inn i det som står i disse håndbøkene. Håndboken for hvert lokale finnes i de enkelte lokalene og også under hvert lokale sin side her på nettet, men du kan også finne alle utleiehåndbøkene samlet her:

Utleiehandbok_for_Storhamarstuene.pdf

Utleiehåndbok for Storhamarstuene  

Utleiehandbok_for_Aulaen.pdf

Utleiehåndbok for Aulaen på Domkirkeodden  

Utleiehandbok_for_Hamardomen.pdf

 

Utleiehandbok_for_Barfrstua.pdf

 

Utleiehandbok_for_Ltenbygningen.pdf

 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2