<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=841460243532459&ev=PageView&noscript=1" />

Områdeleie

Museumsparken på Domkirkeodden er privat grunn, men deler av denne kan leies på gitte vilkår dersom man ønsker det.

  •  (Foto/Photo)

Dersom det er interesse for å leie en del av friluftsområdet vårt til et arrangement, stort eller lite, ber vi om at det sendes en skriftlig henvendelse til oss på e-post  . Betingelser og vilkår for denne typen leie vil avtales etter arrangementets omfang.