Hopp til hovedinnhold

Områdeleie

Museumsparken på Domkirkeodden er privat grunn, men deler av denne kan leies på gitte vilkår dersom man ønsker det.

  • Leir av hvite middelaldertelt står på ei stor gresslette omkranset av løvtrær og med Mjøsa i bakgrunnen.
    Anno Domkirkeodden

Dersom det er interesse for å leie en del av friluftsområdet vårt til et arrangement, stort eller lite, ber vi om at det sendes en skriftlig henvendelse til oss på  e-post  . Betingelser og vilkår for denne typen leie vil avtales etter arrangementets omfang.

Museumsparken leies som hovedregel ikke ut til selskaper eller andre festligheter i privat regi.