Aulaen på Domkirkeodden

I restene etter bispeborgen fra middelalderen ligger Aulaen på Domkirkeodden. Her er en enestående akustikk som egner seg godt til konserter av ulikt slag. Et Steinway konsertflygel står til disposisjon, og det er en egen garderobe for utøvere. Rommet brukes også til konferanser og møter, og vi kan tilby et stort lerret, prosjektor, høytaleranlegg med teleslynge og gratis wifi.
Aulaen har plass til 224 personer.

Koronavirus og smittevern

- personer med luftveisplager eller annen sykdom skal ikke delta i aktivitet i lokalet
- nysing/ hosting i papir som kastes, eller i albuen
- museet setter opp oppslag utenfor og inne i lokalet for å minne om å holde avstand
- det vil finnes oppslag på døra for å informere om forhindring av smittespredning
- dørene holdes åpne mens folk går inn og ut av lokalet
- håndspritdispenser rett innenfor døra skal brukes av alle som går inn i og ut av lokalet
- dørhåndtak, toaletter og kraner, mikrofonhåndtak inkl. skap og brytere samt bord sprites før og etter hver seanse, talerstol når denne skal brukes, og flygelspiller må sørge for å sprite hendene før h*n begynner å spille
- gjester anmodes om å komme i god tid og å holde avstand for å unngå kø ved inngangen
- museet har ansvaret for at smittevernet ivaretas i lokalet før arrangementet, men leietaker er ansvarlig for å følge opp i forbindelse med ulike handlinger i løpet av selve arrangementet (fra og med første deltaker fra arrangøren ankommer til den siste av disse forlater lokalet)
- publikum må sitte med to seter mellom hver kohort (arrangør må selv stå for plassering av publikum etter kohorter)
- det er også mulig å sette ut noen stoler bakerst
- total publikumskapasitet varierer etter hvor mange som tilhører hver kohort, men man risikerer å bare ha plass til 45 hvis ingen kan sitte sammen
- ved arrangementer der flere fra samme husholdning deltar, kan disse sitte tettere, men dette blir opp til arrangør å regulere og kontrollere
- leietaker og ikke utleier er å anse somansvarlig arrangør som må følge de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer fra myndighetene

Priser 2020

  • Aulaen på Domkirkeodden har en hel vegg av vinduer mot sør, et stort scenegulv med et Steinway-flygel, sitteplass til 224 mennesker, og fantastisk akustikk.
    Aulaen har 224 seter, Steinway konsertflygel og blendbar vindusvegg mot sør.

Kulturarrangement                                          Kr. 5.400,-
Firmaleie                                                           Kr. 6.500,-
- for leiepreiode lengre enn 6 timer om dagen tilkommer tillegg

Påfølgende dag 50 % i leie.

Åpning for rigging/ øving utenom arbeidstid           Kr.    500,- per time

Stemming av flygel betales av leietaker, dette koster for tiden kr. 1.500,-

Utleiehåndbok for Aulaen på Domkirkeodden

Det er utarbeidet en utleiehåndbok som alle våre leietakere plikter å sette seg inn i. Denne permen finnes i skapet nærmest trappa på Aulatoppen, og her på hjemmesiden.