Hopp til hovedinnhold

«sancte Oluff koninghe tiil ewigtiid» - Biskopers rolle i konflikter mellom norske adelskvinner på 1520- og 30-tallet.

Olsokforedrag med professor Randi Bjørshol Verdal fra NTNU Trondheim, i Aulaen på Domkirkeodden 28. juli 2023 kl. 18.00

I senmiddelalderen hadde erkebiskopen og biskopene nøkkelposisjoner i det norske samfunnet. I tillegg til å ivareta kirkens interesser, deltok de også aktivt i det verdslige styret av landet. De satt i riksrådet, som var ledet av erkebiskopen, og de hadde administrative oppgaver på vegne av kongen. Biskopenes autoritet og posisjon førte til at de fikk henvendelser fra kvinner og menn som ønsket deres bistand og støtte i forskjellige saker – enkelte av dem kom også fra samfunnets øverste sosiale sjikt. 

  • Portrett av professor Randi Bjørshol Verdal fra NTNU Trondheim
    Randi Bjørshol Verdal, NTNU Trondheim

Foredraget tar utgangspunkt i to konflikter om arv og eiendom som involverte tre av de rikeste og mektigste kvinnene i Norge på 1520- og 30-tallet, Karine Alvsdotter (til Grefsheim), Ingerd Ottesdotter (til Austrått) og Ingerd Erlendsdotter (Losna). 

  • På hvilken måte ble biskopene trukket inn i konfliktene? 
  • I hvilken grad og på hvilken måte bisto de kvinnene?
  • Hva forteller forbindelsene mellom adelskvinnene og biskopene om kvinnenes muligheter til å ivareta sine rettigheter?

Billetter

Foredraget koster kr. 150,- per person. 

Billetter kjøpes online på forhånd, eller i døra om det er igjen plass.