Domkirkeoddens Venner

Museets venneforening er en gjeng glade og initiativrike mennesker med god dugnadsånd, som står på for å hjelpe museet.

  • 1/1
    Domkirkeoddens Venner

Venneforningen har som mål å fremme interessen for Anno Domkirkeodden. I mer enn 75 år har foreningen bidratt med dugnadshjelp, kaffe-og vaffelsalg og aktiviteter som skaper liv i museet. Venneforeningen har både aktive og passive medlemmer.

Synes du Domkirkeodden er et fint sted?
Bli medlem av Domkirkeoddens Venner og støtt opp om museet!

Hva får du igjen?
Medlemmer får rabatterte inngangsbilletter til museet og dets arrangementer. Videre arrangerer venneforeningen fra tid til annen egne omvisninger, foredrag og dugnader for sine medlemmer. De er også en aktiv bidragsyter under Hamar Middelalderfestival, og om du er med og hjelper til her, får du i tillegg noen gratisbilletter du kan dele med andre du vil skal få oppleve festivalen.

Bli medlem!
Ønsker du å bidra til å utvikle Anno Domkirkeodden som minnearkiv, utstillingsvindu og opplevelsearena for vår region - bli medlem i dag! 
Medlemsskap i Domkirkeoddens Venner koster bare kr. 200,- per år, kr. 300,- for hele familien, og kr. 1.100,- for ett år om bedriften din ønsker å være museumsvenn.
Kontonr.: 1800.07.03172 v/kasserer Karin Bieltvedt - send oss gjerne en e-post for mer info.

Velkommen inn i en hyggelig forening!

Innkalling til årsmøte i Domkirkeoddens Venner

Drengestuekjelleren 13. februar 2020 kl. 19.00

Saksliste:
1.     Godkjenning av innkalling.
2.     Valg av:     - møteleder     – referent     – to til å underskrive protokoll
3.     Årsberetning 2019.     Deles ut på møtet.
4.     Regnskap 2019.     Deles ut på møtet.
5.    Godtgjøring til styret for 2019.
6.     Medlemskontingent 2020.
7.     Årsplan for 2020.
8.     Valg, leder velges hvert år.
9.     Innkomne forslag.
(Saker som ønskes behandles, sendes styret innen 2. februar.)
…………………………………………….
Etter årsmøtet blir det informasjon fra museet.
Servering av grynsodd.

Velkommen!

- Styret 

Oddenstikka - venneforeningens eget medlemsskriv

Her kan du lese siste utgave av medlemsskrivet "Oddenstikka" for å se litt av hva vi har drevet med den siste tiden:

Tidligere utgaver av Oddenstikka

Vedtekter og årsmelding

Tidligere årsmeldinger

Hva skjer i venneforeningens regi?

Når venneforeningen arrangerer, vil vi prøve å løfte fram arrangementene her.