Domkirkeoddens Venner

Museets venneforening er en gjeng glade og initiativrike mennesker med god dugnadsånd, som står på for å hjelpe museet.

  • 1/1
    Domkirkeoddens Venner

Venneforningen har som mål å fremme interessen for Anno Domkirkeodden. I mer enn 75 år har foreningen bidratt med dugnadshjelp, kaffe-og vaffelsalg og aktiviteter som skaper liv i museet. Venneforeningen har både aktive og passive medlemmer.

Synes du Domkirkeodden er et fint sted?
Bli medlem av Domkirkeoddens Venner og støtt opp om museet!

Det er alltid mange som setter pris på og benytter seg av parkområdet på Domkirkeodden, men i disse ukene som koronaviruset herjer og mange er permitterte, jobber på hjemmekontor og ikke kan gå på treningssenter eller være så sosiale, er trykket i museumsparken mangedoblet.

En fin måte å gi litt tilbake/ vise at du virkelig setter pris på området på, er å bli medlem i venneforeningen!

Enkeltmedlem kr. 200,- | Familiemedlem kr. 300,- | Bedriftsmedlem kr. 1.100,-
Betales til konto 1800.07.03172 - skriv NYTT MEDLEM og oppgi fullt navn og e-postadresse eller mobilnr.

Hva får du igjen?
Medlemmer får rabatterte inngangsbilletter til museet og dets arrangementer. Videre arrangerer venneforeningen fra tid til annen egne omvisninger, foredrag og dugnader for sine medlemmer. De er også en aktiv bidragsyter under Hamar Middelalderfestival, og om du er med og hjelper til her, får du i tillegg noen gratisbilletter du kan dele med andre du vil skal få oppleve festivalen.

Bli medlem!
Ønsker du å bidra til å utvikle Anno Domkirkeodden som minnearkiv, utstillingsvindu og opplevelsearena for vår region - bli medlem i dag! 
Medlemsskap i Domkirkeoddens Venner koster bare kr. 200,- per år, kr. 300,- for hele familien, og kr. 1.100,- for ett år om bedriften din ønsker å være museumsvenn.
Kontonr.: 1800.07.03172 v/kasserer Karin Bieltvedt - send oss gjerne en e-post for mer info.

Velkommen inn i en hyggelig forening!

Årsplan for Domkirkeoddens Venner 2020

I følge vedtektene til Domkirkeoddens Venner har foreningen til formål å fremme interessen for museet Domkirkeodden og skaffe midler til fortsatt vekst.

Årsplanen er bygget på årshjulet som ble lagt fram på årsmøtet 15.02.2018.

Faste arrangementer :    
-    Middelalderfestivalen, 12. – 14.juni. (Vi deltar 13. og 14. juni). AVLYST
-    Liv i stuer og stasjoner, søndag 6./13 september.
-    Jul i borggården, søndag 13. desember.
    
På disse dagene er det ønskelig at vi bidrar med servering av sveler, vafler, kaffe, billettsalg o.a.
Vi er avhengig av at dere medlemmer stiller opp. Når dere får datoene så tidlig, er det lettere å sette av de aktuelle dagene. Meld dere til lederen!

Museet har et tilbud til skolene:Barn på prestegården i uke 48-49. Her trenger de hjelp til gammeldagse praktiske juleforberedelser..
Ta kontakt med Asbjørg (900 99 947).

25. mars kl. 19 i Aulaen: Fiske i Mjøsa ved avdelingsdirektør Magne Rugsveen.Utstilling, servering og vennetreff.UTSATT
Søndag 10. mai: holder vi åpent i Grimsrudbygningen.Foredrag, kaffesalg og verving av nye medlemmer. Vi låner nøkler til de andre bygningene på tunet om noen vil se.
Søndagsvandring aug/sept: Spesialomvisning for medlemmer.Info kommer i vårutgaven av Oddenstikka.
Søndag 20. september: Åpent i Løtenbygningen, kaffesalg og verving av nye medlemmer.
Novemberforedraget: Nærmere informasjon kommer i høstutgaven av Oddenstikka.

Dugnaden på uteområdet fortsetter til våren. Nærmere info kommer i vårutgaven av Oddenstikka.

Museet har utarbeidet årsprogrammet sitt, og det vil skje mye spennende på museet dette året.

Husk at dere går inn på museets arrangementer for halv pris når dere viser fram medlemskortet.

Styret håper på et aktivt år i samarbeid med dere medlemmer og med museet.

Oddenstikka - venneforeningens eget medlemsskriv

Her kan du lese siste utgave av medlemsskrivet "Oddenstikka" for å se litt av hva vi har drevet med den siste tiden:

Tidligere utgaver av Oddenstikka

Vedtekter og årsmelding

Tidligere årsmeldinger

Hva skjer i venneforeningens regi?

Når venneforeningen arrangerer, vil vi prøve å løfte fram arrangementene her.