Hopp til hovedinnhold

Klubba og klokka fra Festiviteten 9. april 1940

Tekst:  Espen Olavsson Hårseth
Gjenstandsfoto:  Geir Ove Andreassen, Anno Domkirkeodden
Historiske foto:  Anno Domkirkeoddens fotoarkiv

9. april 1940: Det norske demokratiet mot den nazistiske overfallsmakten. Landets statsmakt er på flukt innover i landet for å kjøpe seg tid og handlingsrom i en håpløs situasjon. Stortingspresident Carl Joachim Hambro bidro vesentlig til at konge, regjering og storting slapp unna de tyske okkupantene, og at demokratiets styringsprinsipper ble opprettholdt så lenge det sto i de folkevalgtes makt. Gjennom noen hektiske timer denne merkedagen ble Hamar hovedstad og Festiviteten ramme for landets storting. 

To gjenstander knyttet til disse skjebnetimene i det norske demokratiets historie overlevde krigen og er i dag bevart i museets magasin.  

 • Treklubbe og liten messingbjelle på svart bakgrunn.
  1/1
  Stortingspresident Hambro skaffet møteklubbe og en bjelle for å ringe representantene inn til møte, da det norske storting samlet seg på Festiviteten i Hamar 9. april. Gjenstandene ble gitt i gave til museet allerede høsten 1945. Geir Ove Andreassen / Anno Domkirkeodden

Gjennom natten

Et par timer over midnatt. Regjeringen har avvist tyskernes ultimatum om å overgi seg. Krigsskipene er på vei mot norske havner. Blücher er stoppet i Drøbaksundet. Den tyske sendemann Curt Braüer som har overlevert kravene til den norske regjering, har akkurat forlatt stedet, da Hambro ankommer Utenriksdepartementet tidlig på morgenen, etter å ha blitt vekket av nattens flyalarmer. Stortingspresidenten foreslår at konge, regjering og storting skal reise til Hamar og får gjennomslag får dette. Begrunnelsen var slik han gjengir den i sine memoarer:

Hamar, hundre og tredve km. fra Oslo inne i landet, syntes å være det eneste sted hvor Stortinget logisk kunde møte. Det er et stort kommunikasjonssentrum med veier og jernbaner som fører nordover, østover og vestover, og hvis det verste skulle hende, fører diverse veier fra Hamar over til Sverige.

(Hambro: 20-21)

For å forebygge enhver mulig kritikk senere, fra nazistisk hold, over at dette ikke skulle være grunnlovsmessig korrekt, ba han regjeringen om å vedta en kongelig resolusjon overensstemmende med Grunnlovens § 68. Dette ble gjort i Statsråd på Hamar senere på dagen. Paragrafen lyder som følger:

Storthinget sammentræder i Almindelighed den første Søgnedag efter 10de januar hvert Aar i Rigets Hovedstad, med mindre Kongen paa Grund af overordentlige Omstændigheder, saasom fiendligt Indfald eller syge, dertil bestemmer en anden Kjøbstad i Riget. Saadan Bestemmelse maa da betimelig bekjendtgjøres.

Maskineriet ble så satt i verk for å flytte den norske statsmakten til Mjøsbyen. Ekstra tog og busser ble satt opp fra hovedstaden. Hambro reiste i forveien for å forberede det som for en liten stund ble landets hovedstad.

Når Hambro ankommer Hamar i drosje fra Oslo, tar han kontakt med politimester Reidar Beicham for å få bistand til å delegere forberedelsene. Ordføreren i Hamar, Kristian Bakken, og Rudolf Hedemann i Vang, får oppgaven med å ordne innkvartering for 150 stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer, kongefamilien og alle funksjonærene som fulgte med. Imens drar stortingspresident Hambro sammen med fylkesmann Knut M Nordanger og politimester Beichmann til Festiviteten for å klargjøre teatersalen til stortingsmøte. Stortingspresidenten ønsket at alt skulle avvikles så likt som et ordinært møte som det var mulig.  Som lokalhistorikeren Egil M. Kristiansen skriver i sin bok om krigen på Hedmarken:

Hambro viste som alltid sin sans for orden og detaljer. Han sørget for navnelapper for hver representant, oppsatt i alfabetisk orden etter valgkrets, slik at de raskt skulle finne sin plass. Han bestilte frokost til alle i jernbanerestauranten, og skaffet møteklubbe og en hestebjelle for å ringe representantene inn til møte. Han sørget også for at jernbanen holdt et tog i beredskap for videre transport østover mot Elverum. Toget måtte stå klart på kort varsel.

Kristiansen 1990: 12-13
 • Messingbjelle med tynn metalltråd til oppheng.
  1/2
  Bjelle brukt for å ringe inn stortingsrepresentantene til møtesalen i Festiviteten 9. april 1940. En hestebjelle fikk gjøre nytten. Den ble innkjøpt i en forretning på Hamar for anledningen. Den fikk da et provisorisk ståltrådskaft for formålet. Geir Ove Andreassen / Anno Domkirkeodden
 • Lys treklubbe.
  2/2
  Møteklubba stortingspresident Hambro brukte under stortingsmøtene på Hamar 9. april 1940. Klubbe ble til vanlig benyttet av fylkestinget. Museets protokoll oppgir at klubba er «arbeidet av Simensen, Hamar.» Geir Ove Andreassen / Anno Domkirkeodden
 • Hambro hilser på kronprinsfamilien ved ankomst Hamar jernbanestasjon 9. april.
  Hambro hilser på kronprinsfamilien ved ankomst Hamar jernbanestasjon 9. april. Anno Domkirkeoddens fotoarkiv

Første stortingsmøte utenfor Oslo siden 1814

Ekstratoget fra Oslo med stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer og kongefamilie ankom Hamar stasjon ti over elleve. Over en time forsinket. Det hadde blitt stående på Lillestrøm under tyskernes flyangrep på flyplassen på Kjeller. Utover formiddagen er det også en tilstrømning av journalister fra inn- og utland. Det diplomatiske korpset ankommer også byen.

 • Bilde av scena i Festiviteten teater hvor Stortinget og Regjeringen var samlet 9. april 1940.
  Stortingspresident Hambro på talerstolen under ett av møtene på Festiviteten 9. april 1940. Statsminister Johan Nygaardsvold skuer utover forsamlingen. Anno Domkirkeoddens fotoarkiv

Klokka 12:30 begynte det første stortingsmøte i Festiviteten. 105 av 150 stortingsrepresentanter var kommet fram i tide. Her ga utenriksminister Koht en fyldig redegjørelse om situasjonen og sitt møte med Bräuer. Statsminister Nygårdsvold redegjorde for situasjonen i Oslo. Så ble møtet hevet. Regjeringen trengte tid for å orientere seg om situasjonen.

Nytt stortingsmøte begynte klokka 18:30. Nå var 142 representanter kommet på plass.  Det ble nå blant annet redegjort  for at britene har henvendt seg med tilbud om militær støtte til Norge. Videre ble det redegjort for signaler fra Oslo om at Quisling var i ferd med å forsøke seg på statskupp. En halvtime ut i møtet ringer det en telefon til Generalstaben, som også holder hus i Festiviteten, om at tyske styrker er observert på vei nordover mot Mjøsa. Oberst Jørgen Jensen går inn i det pågående møtet i teatersalen og meddeler dette til stortingsmann Arthur Nordlie. Nordlie noterer på en lapp, som han går fram og leverer til stortingspresidenten. Hambro avbryter øyeblikkelig, og opplyser salen:

Presidenten finner å burde gi den meddelelse at et ekstratog til Elverum står kjørt fram, og bør kjøres innen 5 minutter. Tyske styrker er underveis for å fange Stortinget og har passert Jessheim

Kristiansen 1990: 21
 • Stortingspresident Carl Joachim Hambro etter stortingsmøte på Festiviteten 9. april.
  1/1
  Stortingspresident Carl Joachim Hambro etter stortingsmøte på Festiviteten 9. april. Anno Domkirkeoddens fotoarkiv

Vil du fordype deg videre i disse dramatiske døgnene i vår historie?


Besøk Anno Glomdalsmuseet og utstillingen deres Kongens Neieller ta en titt på deres nettutstilling.

Litteratur:

Dørum, Knut (lastet 8.4.21): CJ Hambro  i Store norske leksikon

Hambro, C.J. (1945): De første måneder. H. Aschehoug & Co.

Kortner, Even Aasland (lastet 8.4.21): Stortingsreferatene og krigsutbruddet på Stortinget.no

Kristiansen, Egil M. (1990): Da tyskera kom. En beretning om det fredelige Hedemarkens møte med verdenskrigen-våren 1940. Stange historielag

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 2