Hamars mirakuløse krusifiks

Domkirkeoddens Venner inviterer til foredrag i Aulaen på Domkirkeodden torsdag 03. november 2022 kl. 19.00.

  • Krusifiks i Røldal stavkirke (Foto/Photo)
    Krusifikset i Røldal stavkirke er det mest kjente mirakuløse middelalderkrusifikset i Norge. Kaja M. Haug Hagen

At Hamar var et religiøst og kommersielt sentrum i middelalderen, er godt dokumentert, både i skriftlige og materielle kilder. At katedralen også rommet en mirakuløs skulptur, er imidlertid mindre kjent. Skulpturen var et stort krusifiks, «saa høyt som kirkcken er inden i», og hang i søndre tverrskip.

Det er ikke bevart noen skriftlige kilder fra middelalderen som nevner dette krusifikset. Den første omtalen vi har er fra etter reformasjonen, fra en tid hvor Hamars storhet var en skygge av hva den en gang var, byen hadde blitt redusert til en brøkdel av sin tidligere størrelse, og størsteparten av katedralen lagt i ruiner. Ifølge kildene hang krusifikset i den ødelagte katedralen og beveget seg i strid med naturlovene, og det er eksplisitt referert til som mirakuløst.

Hva vet vi om denne skulpturen? På hvilke måter ble den oppfattet som mirakuløs? Hvordan kunne et bilde eller en skulptur utføre mirakler i det hele tatt, og hvordan forholdt denne skulpturen seg til andre skulpturer som ble forstått å være undergjørende? Og ikke minst – hva skjedde med det mirakuløse krusifikset i Hamar? Finnes det spor etter, den, er det mulig at den er bevart? Ved å studere skriftlige og materielle bevarte kilder kan vi få et glimt av den undergjørende skulpturen i Hamar, og få en bredere forståelse av den materielle kulturen i tiden før og etter reformasjonen.

  • Detalj fra krusifikset i Røldal stavkirke. (Foto/Photo)
    Nærbilde av Jesu ansikt på Røldalskrusifikset. Kaja M. Haug Hagen

Kaja M. Haug Hagen forsvarte i 2021 doktoravhandlingen ““O holy cross, you are all our help and comfort”. Wonderworking Crosses and Crucifixes in Late Medieval and Early Modern Norway” ved Universitetet i Oslo. Foredraget vil være basert på denne avhandlingen som er ett av de nyeste bidragene til middelalderforskning i Norge.

Billetter

Medlemmer av Domkirkeoddens venner går gratis.
Øvrig publikum kr. 100,- per person.

Sikre deg plass ved å kjøpe billett nå.