<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=841460243532459&ev=PageView&noscript=1" />

Omvisning i Urtehagen

Urtehagen på Domkirkeodden er en levende museumsutstilling bestående av økologisk dyrkede vekster med røtter i kulturhistorien. En omvisning her kan bestilles hovedsaklig i sesongen på grunn av årets gang og plantenes livssyklus.

  •  (Foto/Photo)

I middelalderen anla munkene en urtehage ute på Domkirkeodden. Å hjelpe syke var en viktig del av deres gjerning. Urtene var datidens apotek, og munkene hadde stor kunnskap om de ulike medisinplantene. I tillegg dyrket man også urter til bruk i matlaging.

I 1975 ble dagens urtehage anlagt og har etter hvert blitt en av landets største med om lag 400 ulike urter.

Urtehagen er tilrettelagt for rullestolbrukere og synshemmede.

Faste omvisninger i Urtehagen starter i Borgporten (hovedinngangen til Storhamarlåven).