Hopp til hovedinnhold

Sommerdagen

14. april; Sommermål, eller Sommerdagen, markerte starten på den viktigste delen av året i det gamle bondesamfunnet. Våronna sto for døra og så snart det begynte å grønnes kunne buskapen slippes på beite etter en lang vinter i fjøset.

  • Primstavmerket for sommerdagen er et tre eller ei grein.
    Anno Domkirkeoddens fotoarkiv

Primstavmerket for sommerdagen er de fleste steder et tre med mange grener. Dette symbolet er lett å skjønne: nå stunder det mot vår og løvsprett! Været denne dagen var viktig. Var det dårlig vær på Sommerdagen varslet det dårlig vær i tida framover.

Snødde det på sommerdagen skulle det snø sju ganger til før det ble sommer, heter det fra Østerdalen. På Hedmarken, som ellers på Østlandet, var Sommerdagen også flyttedag for tjenestefolka. Både husmannsfolk og tjenestefolk kunne ha årskontrakter, fra sommermål til neste sommermål. Fra denne dagen kunne en igjen høre matklokkene ringe inn til måla i Hedmarksbygdene. Dette ble bare gjort i sommerhalvåret når det var mange i arbeid på åker og eng.

  • 1/1
    Anno Domkirkeodden