Hopp til hovedinnhold

Regionalt historiesenter

Anno og Arkivverket driver nybrottsarbeid og skaper Norges første Regionale historiesenter på Hamar.

  • Skissetegning av hvordan arkitektene ser for seg inngangsområdet i det regionale historiesenteret: tribuner til venstre, gjennomgående bred gang med vinduer ut mot Mjøsa i midten og resepsjonsdisk til høyre.
    1/1
    Atelier Lorentzen Langkilde

Et regionalt historiesenter på Domkirkeodden utvikles i disse dager i samarbeid mellom Anno museum og Arkivverket. Bakgrunnen er Anno Domkirkeoddens behov for å utvikle et helårsåpent museum med rom for nye utstillinger, aktivitetsrom, verksteder, restaurant, og så videre. I nybygget skal det utvikles et regionalt historiesenter, som er i tråd med Kulturdepartementets Melding til Stortinget 23 (2020-2021) Musea i samfunnet «Tillit, ting, tid» med omtale av etablering av regionale historiesentere. 

Først i landet

De regionale historiesenterne skal ha en viktig landsdelsfunksjon for å bygge sterke og kompetente samlinger av arkiv og museum. Regionalt historiesenter på Domkirkeodden blir det første som etableres i Norge, og er slik sett et pilotprosjekt i nasjonal sammenheng. 

Arkivverkets magasiner i Hamar har sitt virkeområde i hele Innlandet fylke. Å legge arkivsamlinger sammen med Domkirkeoddens fotosamling, arkiv og bibliotek integrert i et nytt bygg, øker publikums adgang og tilgjengelighet til historisk materiale på en god måte. Publikum vil møte en inngang til lokal og regional kulturarv med et sterkt og kompetent fagmiljø innen historie og kulturarv i bred forstand der historisk metode og perspektiv er grunnpilarene i arbeidet. Det løser også en årelang bekymring over at dagens arkivlokaler ikke tilfredsstiller krav til forsvarlig sikring mot flom.

Bedre tilbud til publikum

Utvikling av et regionalt historiesenter som kobler museum og arkivsenter, gir nye og spennende muligheter for så vel publikum som ansatte. Dette vil gi det arkivfaglig og museumsfaglige miljøet nye vekstvilkår innenfor bevaring, forvaltning, forskning og formidling.

Anno museum inviterte til en åpen plan- og designkonkurranse for nytt museumsbygg på Domkirkeodden i mars 2021. I bunn for konkurransen lå planbestemmelser i reguleringsplan vedtatt i Hamar kommunestyre 30.9.2020, og en  funksjonsbeskrivelse som ble utarbeidet av Anno. Konkurransen ble utlyst internasjonalt og arrangert i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund. Tidligere riksantikvar Jørn Holme var leder for juryen. Det ble innlevert 110 forslag. Juryen kåret i begynnelsen av november 2021 Atelier Lorentzen Langkilde, København, som vinner av konkurransen. Deres forslag ble etterpå videreutviklet til å bli Norges første regionale historiesenter.

- En lykkens dag
4. september 2023 kom finansminister Trygve Slagsvold Vedum, tidligere kulturminister Anette Trettebergstuen og statssekretær i Kultur og likestillingsdepartementet, Even Aleksander Hagen, til Domkirkeodden med en gledelig nyhet: regjeringen bevilger 235 mill kr til prosjektet, de første 27 over statsbudsjettet for 2024, resterende 208 i påfølgende år. Dette var den viktigste brikken å få på plass i finansieringen.
Les pressemeldingen her.

Høsten 2023 fortsetter jobbingen for å få på plass den regionale og lokale delen av finansieringen. Spaden settes etter planen i jorda våren 2024.

Målet er at regionalt historiesenter på Domkirkeodden skal åpne dørene i 2026.
Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 2