Regionalt historiesenter

Anno og Arkivverket driver nybrottsarbeid og skaper Norges første Regionale historiesenter på Hamar.

  •  (Foto/Photo)
    1/1
    Atelier Lorentzen Langkilde

Et regionalt historiesenter på Domkirkeodden utvikles i disse dager i samarbeid mellom Anno museum og Arkivverket. Bakgrunnen er Anno Domkirkeoddens behov for å utvikle et helårsåpent museum med rom for nye utstillinger, aktivitetsrom, verksteder, restaurant, og så videre. I nybygget skal det utvikles et regionalt historiesenter, som er i tråd med Kulturdepartementets Melding til Stortinget 23 (2020-2021) Musea i samfunnet «Tillit, ting, tid» med omtale av etablering av regionale historiesentere. 

Først i landet

De regionale historiesenterne skal ha en viktig landsdelsfunksjon for å bygge sterke og kompetente samlinger av arkiv og museum. Regionalt historiesenter på Domkirkeodden blir det første som etableres i Norge, og er slik sett et pilotprosjekt i nasjonal sammenheng. 

Arkkvverkets magasiner  i Hamar har sitt virkeområde i hele Innlandet fylke. Å legge arkivsamlinger sammen med Domkirkeoddens fotosamling, arkiv og bibliotek integrert i et nytt bygg, øker publikums adgang og tilgjengelighet til historisk materiale på en god måte. Publikum vil møte en inngang til lokal og regional kulturarv med et sterkt og kompetent fagmiljø innen historie og kulturarv i bred forstand der historisk metode og perspektiv er grunnpilarene i arbeidet.

Bedre tilbud til publikum

Utvikling av et regionalt historiesenter som kobler museum og arkivsenter, gir nye og spennende muligheter for så vel publikum som ansatte. Dette vil gi det arkivfaglig og museumsfaglige miljøet nye vekstvilkår innenfor bevaring, forvaltning, forskning og formidling.

Anno museum inviterte til en åpen plan- og designkonkurranse for nytt museumsbygg på Domkirkeodden i mars 2021. I bunn for konkurransen lå planbestemmelser i reguleringsplan vedtatt i Hamar kommunestyre 30.9.2020, og en  funksjonsbeskrivelse som ble utarbidet av Anno. Konkurransen ble utlyst internasjonalt og arrangert i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund. Tidligere riksantikvar Jørn Holme var leder for juryen. Det ble innlevert 110 forslag. Juryen kåret i begynnelsen av november 2021 Atelier Lorentzen Langkilde, København, som vinner av konkurransen. Det er deres forslag som nå videreutvikles til å bli Norges første regionale historiesenter.

Målet er at regionalt historiesenter på Domkirkeodden skal åpne dørene i 2025.