Hopp til hovedinnhold

Muserumpe

Det vokser en beskjeden, men særdeles verdifull skatt på museumsområdet. Den truede arten muserumpe strekker ut kronbladene og håper å kunne danne spiredyktige frø, ved siden av museumsbutikken, også denne sesongen.

Tekst og foto: Hildur Hauksdottir

 • En lav, grønn plante som vokser i grus.
  Hildur Hauksdottir / Anno Domkirkeodden

Siden museumsbutikken skal rives og et inngangsparti til et nytt museumsbygg skal anlegges akkurat her hvor muserumpen vokser, så vi oss nødt til å ta affære.

Vi tok kontakt med botaniker Kristina Bjureke ved Naturhistorisk museum (UiO). Hun har tilbudt seg å bevare frø av forekomsten i Nasjonal frøbank for truede arter. I tillegg delte hun villig sine observasjoner av artens vekstforhold i naturen.

 • Grønn, liten plante som vokser i grus.
  1/2
  Hildur Hauksdottir / Anno Domkirkeodden
 • Grønn, liten plante med bladrosetter, som vokser i grus.
  2/2
  Hildur Hauksdottir / Anno Domkirkeodden

Urtehagen er allerede hjem for utrydningstruede arter som dragehode og legesteinfrø og nå har vi plantet muserumpe, i et tilrettelagt bed, med vekstforhold som ligner de den vokser under i naturen.

Vi håper at muserumpen vil trives her hos oss, i en slik grad at vi får muligheten til å formere opp mange planter her som vi kan plante ut, på passende voksesteder på museumsområdet.

Slik ønsker vi å sørge for at muserumpen ikke blir borte fra Hamar, men at materialet blir opphav til flere forekomster av denne sårbare og skjøre planten i tiden fremover.

En hel muserumpeplante med røtter, bladrosett og blomst ligger på et bord.

Muserumpe (Myosurus minimus) er en ettårig plante i soleiefamilien. Den kan bli fra to til tolv cm høy, litt etter hvor den vokser. Som voksested velger den åpen jord som er fuktig om våren, slik som åkre og beitemark, hager, hjulspor, og langs stier, veger og elvebredder. Bladene er samlet i en rosett på bakken og blomstene sitter enkeltvis. Planta blomstrer i april-juni.