Hopp til hovedinnhold

Miserabiles personae - ei vandreutstilling

Museum Stavanger ved Norsk barnemuseum har laget vandreutstillingen «Miserabiles personae - Kong Magnus Lagabøters landslov». Siden 2016 har denne utstillingen vandret rundt om i Norge, og sommeren 2024 - i selveste jubileumsåret for Landsloven - kan den beskues på Aulatoppen på Domkirkeodden i hele museets åpningstid.

Museum Stavanger ved Norsk barnemuseum har laget vandreutstillingen «Miserabiles personae - Kong Magnus Lagabøters landslov». Siden 2016 har denne utstillingen vandret rundt om i Norge, og sommeren 2024 - i selveste jubileumsåret for Landsloven - kan den beskues på Aulatoppen på Domkirkeodden i hele museets åpningstid.

Aulatoppen Domkirkeodden
28.mai – 17.juni 2024
11.00 – 16.00 Steng mandag
18.juni – 11.aug. 2024
10.00 – 17.00
12.aug. – 01.sep. 2024
11.00 – 16.00 Stengt mandag

Utstillingen kan være stengt dersom det er eksterne arrangementer i Aulaen.

Ved arrangementer i Aulaen er utstillingen tilgjengelig for arrangementsdeltakerne uavhengig av museets åpningstider.

  • Middelalderpergament som viser to sider pergament med sirlig skrift og en illuminasjon på venstre side med motiv av to personer mot blå bakgrunn og gullramme rundt.
    Codex Hardenbergianus er et blandingshåndskrift fra det 14. - 16. århundre som blant annet inneholder kong Magnus Lagabøtes landslov. I 2024 er manuskriptet utstilt på Nasjonalbiblioteket i utstillinga «Med lova i hand: Magnus Lagabøtes Landslov, 1274–2024» Geir Ove Andreassen / Anno Domkirkeodden

Magnus Lagabøtes Landslov, som ble vedtatt på Frostatinget i 1274, var den første loven i Norge som gjaldt for hele landet. Innføringa av denne loven førte til store endringer for deler av befolkningen, og da særlig de svakeste i samfunnet som fikk et bedre liv under loven. Det at loven også overlevde langt inn i dansketida, sier en del om hvor bra den faktisk var. I denne loven finner man de første spirene til den norske rettsstaten og folkelig medbestemmelsesrett, som er en forutsetning for demokratiet. Landsloven ble først erstattet i 1687 av  Christian Vs Norske Lov.

Vandreutstillinga som i år har landet på Hamar, tar tak i noen av disse viktige endringene som Landsloven førte til, ved nettopp å formidle barns- og svake samfunnsgruppers kår i det norske middelaldersamfunnet. Alle stedene som utstillinga har besøkt, er det blant annet utviklet to fiktive, men likevel svært autentiske barn som forteller sin historie. 

Fra Hamarkaupangen vil du få møte Alv og Sigrid. Alv er sønn av sysselmannen på Hverven i Romedal og har fått det privilegiet å bli tatt opp som elev ved katedralskolen i Hamarkaupangen. Sigrid er datter av en fisker som bor i kaupangen, og mora hennes tjenestegjør i biskopens bolig. To livaktige middelalderbarn som forteller hver sine historier, og som godt kunne levd her på Domkirkeodden for 750 år siden.

  • Steinfigur som forestiller Magnus Lagabøte med krone på hodet, langt hår, bart og skjegg.
    Kopi av et 1200-talls portrett av Magnus Lagabøte. Originalen henger i Stavanger domkirke, denne kopien er utstilt på Nasjonalbiblioteket og hugget med samme redskaper som de brukte i middelalderen av steinhogger Johannes Klem hos Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider Geir Ove Andreassen / Anno Domkirkeodden

I tillegg til å møte barn fra de ulike stedene utstillinga har besøkt, viser utstillinga også viktige dokumenter og middelalderbygninger fra de forskjellige stedene. Fra Hamarkaupangen kan de besøkende bli med inn i et tvistemål fra 1359, som er dokumentert på et middelalderdiplom som fremdeles finnes i arkivene.

Utstillinga ble først vist i Stavanger. Dette kan du lese om i en artikkel i Museum Stavanger sin årbok (2016) skrevet av Jørn Øyrehagen Sunde: «Kong Magnus VI Lagabøter og hospitalet i Stavanger. Bakgrunn for utstillinga Miserabiles Personae i kjellaren på St. Petri kirke.». Etter Stavanger gikk utstillinga til Bergen, Aga, Shetland, Frosta, Gulen, Nore- og Ulvdal, Eidsvoll, Moster på Bømlo og Alta før den nå har kommet til Hamar.

«Miserabiles personae - Kong Magnus Lagabøters landslov» er laget for både barn og voksne, og passer godt for ulike aldersgrupper som sammen ønsker å lære om lovens betydning for det norske samfunnet.

Åpningstider


Utstillinga åpner i forbindelse med MuseumsNATT onsdag 8. mai 2024 kl. 18:30. 

Resten av sesongen er utstillinga åpen i museets åpningstid, med mindre det i svært få tilfeller kan skje at Aulaen er utleid til eksternt arerangement,

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2