Hopp til hovedinnhold

Invitasjon til offisiell prøvebrenning av kalk

Anno - Museene i Hedmark, avdeling Domkirkeodden, inviterer alle interesserte til å komme og overvære en prøvebrenning av kalk i vår nymurte kalkovn i perioden 3.-6- oktober 2017.

 • Lave ruiner av bispegården fra middelalderen omkranses av et låvebygg som har reist seg fra 1700-tallet fram til rundt andre verdenskrig, og ble deretter bygget om til museum av Sverre Fehn med hans råbetong, glass, stål og limtrekonstruksjoner i 1967-74.
  1/1
  Anno Domkirkeoddens fotoarkiv

Domkirkeodden på Hamar har flere ruiner fra middelalderens bispesete, blant annet Domkirken og bispeborgen. Sistnevnte er under istandsetting i Riksantikvarens ruinprogram. Som del av konserveringen ønsker museet å drive metodeutvikling, nettverksbygging og utøve stor grad av prosessuell autentisitet. For å realisere disse målsettingene har museet i 2017 søkt midler fra Riksantikvaren og bygget en ovn for brenning av kalk fra lokal kalkstein, slik det ble gjort i middelalderen.

I dette prosjektet samarbeider museet med murer Tore Granmo, som er student i tradisjonshåndverk, har eget firma og har utført jobben med bygging av kalkovnen. Museets samarbeid med eksterne inkluderer også veiledning og skisser fra muremester Terje Berner. Vårt formål er å få til en egenproduserte kalkmørtel til bruk i den videre konserveringen av bispeborgen. Etter endt istandsetting vil det være behov for vedlikehold av murverk og fuger med kalkmørtel, hvor vi ønsker å benytte egenprodusert kalk. Tiltaket er med på oppfyllelse av målsetninger for Domkirkeodden som formidler og bevarer av middelalderens kulturhistorie. Gjennom prosjektet settes det fokus på stedlig kompetanse på fagfeltet som ruinprosjektet kan nytte videre.

Fra 3.-6. oktober vil vi som jobber i ruin- og kalkovnsprosjektet ved museet Domkirkeodden i Hamar ha vår første offisielle prøvebrenning av kalk i ovnen vår! Vi ønsker å hente ut og brenne lokal kalkstein fra et nærliggende kalksteinsbrudd i Furuberget, ca. 2,5 km nord for Domkirkeodden. Det er svært sannsynlig at byggematerialene til middelalderens bispesete på Domkirkeodden, kan komme fra dette så vel som andre lokale kalksteinsbrudd.

Vi ser for oss tre døgns brennetid med oppstart på morgenen tirsdag 3. oktober ca. kl. 9. Ovnen vil brenne i minst 72 timer, til utpå formiddagen fredag 6. oktober. Tømming av kalkovnen vil foregå mandag 9. oktober, da vi også ser for oss å teste den brente kalken ved prøvelesking.

Kalkovnen er tent!

Her ser dere fire bilder fra tenningen av kalkovnen 3. november 2017:

 • 1/4
  Geir Ove Andreassen
 • 2/4
  Geir Ove Andreassen
 • 3/4
  Geir Ove Andreassen
 • 4/4
  Geir Ove Andreassen