Omvisning i folkemuseet

Det finnes omlag 60 antikvariske bygninger på Domkirkeodden. Folkemuseumsomvisningen konsentrer seg om Hedmarkstunet. Omvisningen er kun tilgjengelig for bestilling i sesongen.

  •  (Foto/Photo)

I friluftsmuseet finner du alt fra staselige embetsmannsbygninger til den lille husmannsstua. Ytterst på Martodden ligger seteranlegget og skogskoia.

Guiden vil ta deg med inn i noen av husene og fortelle om byggeskikk, levekår og om menneskene som bodde der.