Hopp til hovedinnhold

En dag på Katedralskolen

Middelalderen er en spennende og interessant periode. Hamar var Norges eneste innlandsby i middelalderen, og vi er så heldige å ha rester etter et middelalder anlegg på museet. Hamar hadde en viktig rolle som en av fem bispeseter, og det er naturlig å knytte et skoleopplegg mot kirka og opplæringen til prestene. Skoleopplegget vektlegger derfor undervisningen på katedralskolen og gir elevene et innblikk i hvordan det var å være elev for 6-700 år siden.

  • Tegning av middelaldersegl tilhørende Hamar katedralskole, med en stenkirke i midten og latinsk påskrift "sigill scholæ hamarensis" rundt kanten.
    1/1
    Anno Domkirkeodden

Opplegget er delt i tre, og starter med en økt i kirka.​Museumspedagogen, utkledd som prest for anledningen, vil gjennomføre
undervisning med elevene sånn som det ble gjort i middelalderen. Her får
elevene prøve å skrive med gammeldags stylus på vokstavler, lærer latinske
setninger, bli kjent med kalenderkunnskap og så videre.

Etterpå går gruppen samlet til Katedralskolekjelleren og
elevene skal løse ulike oppgaver knyttet til urter og overtro. Det er her
naturlig å koble inn Djevelens finger som var en votivgave, det vil si en
takkegave. Den har blitt tilegnet overnaturlige evner og derav navnet.

Til slutt får elevene prøve ulike middelalderleker. Det var
leker som trente unge menn til å bli riddere, men også allmuen øvde seg på
ulike drakamper og bryteøvelser.


Passer for 5.-6.trinn

Varighet: 2 klokketimer

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2