Hopp til hovedinnhold

Middelalderbyen som forsvant

Hamarkaupangen oppstod i et område der vi finner spor etter sentrumsdannelse helt tilbake til jernalderen med høvdingsete på Åker.

  • Modell av Hamarkaupangen, med mange små hus med gress på taket.
    1/1
    Anno Domkirkeodden

Med opprettelsen av bispesetet i 1152 ble maktsenteret flyttet ut på Domkirkeodden hvor det etterhvert utvikler seg til et geistlig sentrum. Omkring det geistlige sentrum vokste det opp et lite samfunn som var avhengig av kirken. Hamarkaupangen var den eneste innlandsbyen i middelalderen, men på slutten av 1500-tallet var den forsvunnet, og på dens grunn beitet dyra.

Hva skjedde?

Besøk museet og lær mer om historien gjennom omvisning og ved å se utstilingen om Hamarkaupangen.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2