Hopp til hovedinnhold

Fruktklonarkivet - vår samling av lokale frukttrær

Visste du at en del av Domkirkeoddens samlinger inneholder frukttrær på rot? Det heter "fruktklonarkivet" og består av nærmere 100 frukttrær som står rundt omkring på museumsområdet.

  • Hvitt trehus med valmet tak og blomstrende epletregren i forgrunnen.
    1/1
    Et av epletrærne i fruktklonarkivet, i blomst foran bygningen Stor-Deglum. Anno Domkirkeodden

I fruktklonarkivet vokser det trær av gamle, lokale sorter. Mange finner igjen minner av smak og duft fra barndommens frukthage. Sammen med urtehagen er museets fruktfelter på mange måter en permanent utstilling i stadig endring, og publikum kan glede seg over mer enn 400 økologisk dyrkede arter til sammen.

Epler og andre frukttrær

De fleste eksemplarene i fruktklonarkivet er epletrær, men det finnes også plomme- kirsebær- og pæretrær. En del av eksemplarene inngår i et nasjonalt arkiv, i tillegg til Domkirkeoddens eget. Det nasjonale arkivet administreres og styres av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Gjennom et prosjekt styrt av NIBIO, har vi fått penger til å merke alle trærne med skilt som forteller hva slag sort det er, og hvor treet kommer fra. De fleste trærne er nemlig lokale sorter, podet fra lokale frukttrær. Skiltene vil komme opp i løpet av sommeren 2023.

De fleste trærne er podet fra gamle trær og flyttet til museet, akkurat slik de fleste husene er flyttet. Les om poding av frukttrær her.

Gamle hager på museumsområdet

I tillegg er det enkelte trær som ble plantet i privathager, som lå på det som senere ble vårt museumsområde. Privathagene er borte, men trærne er blitt innlemmet i vårt fruktklonarkiv. Vi tar vare på dem, på lik linje med de andre trærne, for at sortene ikke skal gå tapt. Dette er vårt bidrag til å nå målene i Genressurssenterets «Bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser: Handlingsplan for nytteplanter 2021-2025» (som du kan finne her).

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2