<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=841460243532459&ev=PageView&noscript=1" />

Fotoavdelingen

Fotoavdelingen ved Anno Domkirkeodden er en fototjeneste med stort fotoarkiv, fotostudio, repro, bildebyrå, digital bildebehandling og oppdragsfotografering.

 • (Foto/Photo)
  1/8
  (Bilde 1 av 8)
 • (Foto/Photo)
  2/8
  (Bilde 2 av 8)
 • (Foto/Photo)
  3/8
  (Bilde 3 av 8)
 • (Foto/Photo)
  4/8
  (Bilde 4 av 8)
 • (Foto/Photo)
  5/8
  (Bilde 5 av 8)
 • (Foto/Photo)
  6/8
  (Bilde 6 av 8)
 • (Foto/Photo)
  7/8
  (Bilde 7 av 8)
 • (Foto/Photo)
  8/8
  (Bilde 8 av 8)

Innsamlede fotografier, reproduksjoner

 • (Foto/Photo)

Anno Domkirkeodden har en av landets største museale fotosamlinger med over 3 millioner fotografier i arkivet. En mindre del av fotografiene er søkbare via Digitalt Museum. Hovedvekten på innsamlede fotografier er motiver fra steder og garder på Hedmarken og fra arbeids- og hverdagsliv fra kommunene Hamar, Ringsaker, Vang, Løten og Stange. I tillegg inneholder disse lokalarkivene en komplett samling med Fjellanger Widerøes flyfoto fra etter 1945 til rundt 1970.

Fotosamlinger etter lokale fotografer

 • (Foto/Photo)

Museets største fotografsamling er etter Fotograf Carl Normann, Hamar. Arkivet er komplett fra 1935 til1982. Arkivet etter Fotograf K. K. (Kjeldsen og Kornberg ) og etter Fotograf Christian Grundseth bidrar også med mye portretter. Videre har museet arkivet etter Fotohuset på Stortorget i Hamar og Fotograf Hersco.
 
Anno Domkirkeodden har mindre fotosamlinger etter følgende fotografer: Ragnvald Andersen, Simen Baardseth, Hans Emil Erichsen, Martin Finborud, Kristoffer Horne, Johs. Johannnessen, Oscar Løberg, Ole Løken, Arthur Martinsen, Per Mæhlum, Håkon Prestkværn, Kaare Strandli og Mikkel Sveinhaug.
 
Arve Stensrud, Egil M. Kristiansen og Helge Reistad sine samlinger er viktige bidrag fra nyere historie. I tillegg kommer mange samlinger etter fotoamatører.

Bedriftsarkiv

Museet har arkiver etter avisa Hamar Stiftstidende og bl.a. bedriftene Moelven Brug og Hamar Jernstøperi. De største fotosamlingene museet har fått i løpet av de siste åra er avisarkivene etter Ringsaker Blad 1975-2001 og Hamar Dagblad 1972-2000.

Domkirkeoddens eget dokumentasjonsarkiv

 • (Foto/Photo)

Består av originalopptak og avfotograferinger som ikke inngår i kommunearkivene, ca. 100 000 fotografier. Museet har for tiden to ansatte fotografer. I tillegg til arkiv- og bildebyråarbeid gjør avdelingen også noe fotodokumentasjon i vårt distrikt.

Kontaktinformasjon

E-post: foto.domkirkeodden@annomuseum.no

Besøksadresse: Strandvegen 118, 2315 Hamar