Vielser i Hamardomen 2022

Dato:Kl. 12.00Kl. 14.00Kl. 16.00
Lørdag 14. maiopptattledigledig
Lørdag 28. maiopptattopptattopptatt
Lørdag 04. juniopptattopptattopptatt
Lørdag 25. juniopptattopptattledig
Lørdag 02. juliopptattopptattopptatt
Lørdag 16. juliopptattopptattopptatt
Lørdag 30. juliopptattopptattopptatt
Lørdag 13. augustopptattopptattopptatt
Lørdag 27. augustopptattopptattreservert
Lørdag 03. septemberopptattopptattopptatt
Lørdag 17. septemberopptattopptattledig
  • Lykkelige nygifte går ned midtgangen i Hamardomen. (Foto/Photo)
    Lars Martin Øien Bøe

Alle dager settes det av tid til vielser kl. 12.00, 14.00 og 16.00

Booking skjer etter "førstemann til mølla"-prinsippet, og selv om vi vil gjøre vårt ytterste for å holde oversikten her på hjemmesidene oppdatert, ber vi om at dere benytter skjemaet nedenfor eller alternativt sender oss en e-post eller ringer oss: 62 54 27 00 for å få vite helt sikkert om det ønskede tidspunktet er ledig eller ikke. 

En vielsesbooking er å anse som gjeldende fra dere har mottatt leiekontrakt. Det holder derfor ikke å la være å returnere kontrakten om man ikke ønsker å benytte seg av det tildelte tidspunktet; vennligst gi direkte beskjed om dette.

Før midten av mai og etter slutten av september er det mer «fritt fram» dersom det ikke er andre arrangementer i Hamardomen. Dersom det er stor pågang eller helt spesielle ønsker som gjør at brudeparet ønsker andre enn de oppsatte datoene i sesongen, kan det være en mulighet å åpne for vielse på andre tidspunkter forutsatt at brudeparet selv skaffer til veie prest/ vigsler og går med på å tillate museets øvrige publikum tilgang til lokalet under hele vielsen.

NB!


Vi gjør vårt ytterste for at hjemmesiden skal være oppdatert på ledige tidspunkter til en hver tid, men i perioder med stor pågang, kan det være noe forsinkelse i oppdateringene. Vi beklager dette!