Vielser i Hamardomen 2021

Følgende lørdager er satt av til vielser i Hamardomen for sesongen 2021:

DatoKl. 12.00Kl. 14.00Kl. 16.00
Lørdag 15. mailedigreservertledig
Lørdag 29. maiopptattopptattledig
Lørdag 05. juniopptattopptattledig
Lørdag 26. juniopptattopptattledig
Lørdag 03. juliopptattopptattledig
Lørdag 17. juliopptattopptattopptatt
Lørdag 31. juliopptattopptattledig
Lørdag 14. augustopptattopptattopptatt
Lørdag 28. augustopptattopptattledig
Lørdag 04. septemberopptattopptattledig
Lørdag 18. septemberopptattopptattledig
  • Annemari Ruthven Photography

Alle dager settes det av tid til vielser kl. 12.00, 14.00 og 16.00

Booking skjer etter "førstemann til mølla"-prinsippet, og selv om vi vil gjøre vårt ytterste for å holde oversikten her på hjemmesidene oppdatert, ber vi om at dere benytter skjemaet nedenfor eller alternativt sender oss en e-post eller ringer oss: 62 54 27 00 for å få vite helt sikkert om det ønskede tidspunktet er ledig eller ikke. 

En vielsesbooking er å anse som gjeldende fra dere har mottatt leiekontrakt. Det holder derfor ikke å la være å returnere kontrakten om man ikke ønsker å benytte tidspunktet; vennligst gi direkte beskjed om dette.

Før midten av mai og etter slutten av september er det mer «fritt fram» dersom det ikke er andre arrangementer i Hamardomen. Dersom det er stor pågang eller helt spesielle ønsker som gjør at brudeparet ønsker andre enn de oppsatte datoene i sesongen, kan det være en mulighet å åpne for vielse på andre tidspunkter forutsatt at brudeparet selv skaffer til veie prest/ vigsler og går med på å tillate museets øvrige publikum tilgang til lokalet under hele vielsen.

Brudepar som ikke er tilhørende i regionen, og som ønsker kirkelig vielse, oppfordres uansett til å ta med seg egen prest om de har anledning.