Vielser i Hamardomen 2020

Følgende lørdager er satt av til vielser i Hamardomen for sesongen 2020 (vi gjør oppmerksom på at det er kapasitetsbegrensning i lokalet av smittevernhensyn):

Dato:Kl. 12.00Kl. 14.00Kl. 16.00
Lørdag 16. mailedigledigledig
Lørdag 30. maiopptattledigledig
Lørdag 06. juniledigledigledig
Lørdag 27. juniopptattledigopptatt
Lørdag 04. juliledigledigledig
Lørdag 18. juliledigopptattledig
Lørdag 01. augustopptattopptattopptatt
Lørdag 15. augustledigledigledig
Lørdag 29. augustledigopptattledig
Lørdag 05. septemberopptattopptattledig
Lørdag 19. septemberledigopptattopptatt
  • Foto: annemariruthven.com
    Foto: annemariruthven.com Annemari Ruthven Photography


Alle dager settes det av tid til vielser kl. 12.00, 14.00 og 16.00

Booking skjer etter "førstemann til mølla"-prinsippet, og selv om vi vil gjøre vårt ytterste for å holde oversikten her på hjemmesidene oppdatert, ber vi om at dere benytter skjemaet nedenfor eller alternativt sender oss en e-post eller ringer oss: 62 54 27 00 for å få vite helt sikkert om det ønskede tidspunktet er ledig eller ikke. 

En vielsesbooking er å anse som gjeldende fra dere har mottatt leiekontrakt. Det holder derfor ikke å la være å returnere kontrakten om man ikke ønsker å benytte seg av det tildelte tidspunktet; vennligst gi direkte beskjed om dette.

Før midten av mai og etter slutten av september er det mer «fritt fram» dersom det ikke er andre arrangementer i Hamardomen. Dersom det er stor pågang eller helt spesielle ønsker som gjør at brudeparet ønsker andre enn de oppsatte datoene i sesongen, kan det være en mulighet å åpne for vielse på andre tidspunkter forutsatt at brudeparet selv skaffer til veie prest/ vigsler og går med på å tillate museets øvrige publikum tilgang til lokalet under hele vielsen.

NB!


Vi gjør vårt ytterste for at hjemmesiden skal være oppdatert på ledige tidspunkter til en hver tid, men i perioder med stor pågang, kan det være noe forsinkelse i oppdateringene. Vi beklager dette!