Utvandringen til Amerika på 1800-tallet fra Hedemarken

Foredrag i Aulaen på Domkirkeodden torsdag 15. november 2018 kl. 19.00

  • Domkirkeoddens Venner

Domkirkeoddens Venner inviterer til foredrag i Aulaen på Domkirkeoddentorsdag 15. november kl. 19.00.

Tema for foredraget er utvandringen til Amerika på 1800-tallet fra Hedemarken, med eksempler fra Stange og Romedal. Tidligere kultursjef i Stange, Terje Moshaug, gir oss bakgrunnen for denne utvandringen og følgene av at folk emigrerte.

Medlemmer av venneforeningen går gratis, andre betaler kr. 50,- per person i døra.

Velkommen!