Hopp til hovedinnhold

Tog over Åkersvika

  • Damplokomotiv trekker vogner på jernbanespor under vann, i forgrunnen av bildet ligger tømmerlenser.
    1/1
    Anno Domkirkeoddens fotoarkiv

Flommen i 1927 er godt dokumentert fra flere vinkler, og vi har også tidligere vist bilder fra hvordan den påvirket byen vår. På dette fotografiet tatt på glassplate av Oscar Løberg, ser vi et damplokomotiv som trekker vogner på et jernbanespor som er delvis dekket av vann. Sporet krysser Åkersvika hvor det også lå store tømmerlenser. En stund var det enda høyere vannføring, og da hadde de en mann til å sykle på dressin foran toget for å hindre ulykker i tilfelle noe av tømmeret fløt ut av lensene og inn på sporet.

Bildet er også publisert på DigitaltMuseum, og er du spesielt interessert i tog og jernbanehistorie, kan du jo gjøre et søk i fotoarkivet til Norsk Jernbanemuseum.