<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=841460243532459&ev=PageView&noscript=1" />

Strandgata i Hamar

  • Strandgata i Hamar, med trær langs sida mot Mjøsa og butikken til A. Steen midt imot. biler, syklister og fotgjengere gir bildet liv. (Foto/Photo)
    1/1
    Anno Domkirkeoddens fotoarkiv

Slik så det ut i Strandgata i Hamar 1. september 1943. Det er Normann Fotoatelier som har fanget dette hverdagsøyeblikket for ettertiden. A. Steens butikk ble etablert her på hjørnet av Lierbakken og Strandgata så tidlig som i 1854. Han satset etter hvert på møbler, manufakturvarer og utstyrsvarer. I dag er det kontorene til Aktiv Eiendomsmegling som holder til i disse lokalene nedenfor Triangleparken.

De som er interesserte, finner enda litt flere opplysninger om bildet på DigitaltMuseum.