Ledig stilling i Urtehagen

Vi søker etter sesongmedarbeider (gartner) i Urtehagen på Domkirkeodden.

Anno museum står for 128 årsverk og består av 22 besøkssteder som formidler et bredt spekter av kultur- og naturhistorie i hele Hedmark. Museet, med sine rundt 500 kulturhistoriske bygninger, har den største samlingen av antikvariske bygg i Norge. Museet har en samling på ca. 170 000 gjenstander og ca. 4,3 millioner fotografier.

Museets avdeling på Domkirkeodden formidler Hedmarkens historie fra den rike jernalderkulturen i Åkersvika til 1800-tallets bygdeliv. Her ligger ruinen av middelalderens domkirke under den mektige glasskatedralen Hamardomen tegnet av arkitekt Kjell Lund. I tillegg består museet av blant annet et folkemuseum med 55 antikvariske bygninger, middelalderens bispegård og katedralskole. Museets utstillinger er plassert i Storhamarlåven, som arkitekt Sverre Fehn står bak.

Urtehagen på Domkirkeodden utgjør en levende museumssamling bestående av rundt 400 ulike arter. I samlingen inngår nyttevekster med tilknytning til Hedmarken fra ulike tidsperioder. Her vokser alt fra middelalderens klosterplanter til 1800-tallets nyttevekster. Plantene i urtehagen vokser i en museumsutstilling som formidles i sommersesongen. I tillegg er samlingen tilgjengelig for forskning.

  • 1/2
  • 2/2

Stillingens arbeidstid

Stillingen som sesongmedarbeider teller 5 månedsverk som avvikles, etter avtale, i perioden 15. april til 15. oktober. Arbeidstiden er i hovedsak mellom 08:00-15:30 på hverdager selv om kvelds og helgearbeid vil forekomme. Det er muligheter for forlengelse av engasjementet.

Arbeidsoppgaver

•    Ugrasrenhold, vanning og gjødsling
•    Kosting, raking av grusdekke og gressklipping
•    Såing, utplanting og setting av løk
•    Oppbinding av stauder
•    Beskjæring av frittstående busker, hekker og frukttrær
•    Formidling av Urtehagen gjennom omvisninger
•    Andre forefallende oppgaver som hører inn under grønn skjøtsel

Søkerens bakgrunn

Gartnerutdanning og tidligere arbeidserfaring i grøntanlegg er ønskelig. God fysisk form er en forutsetning siden stillingen innebærer mye fysisk arbeid. Personlige egenskaper som selvstendighet og evne til å arbeide i team vil bli vektlagt. Den som tilsettes må kunne representere Anno museum på en god måte.

Søknaden må inneholde:

•    Søknadsbrev med begrunnelse for søknaden
•    CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
•    Referanser

Vi tilbyr:

•    Et av verdens vakreste museer som arbeidssted
•    Trivelige kollegaer og godt arbeidsmiljø.
•    Lønn etter avtale

Søknadsfrist: 25. februar 2020.


Søknad med CV sendes til:
post@annomuseum.no

Kontaktpersoner:

Leder for Urtehagen Hildur Hauksdottir
Tlf: +47 412 60 086

Avdelingsdirektør Magne Rugsveen
Tlf: +47 947 86 893

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlister er offentlige i henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd, med mindre det innvilges fritak fra dette. Du kan be om at navnet ditt unntas offentlighet, men det er ingen automatikk i at dette innvilges. Ønsker du å være unntatt offentlighet må begrunnelse legges ved søknaden.

Arbeidssted:Domkirkeodden på Hamar

Hjemmeside: https://domkirkeodden.no/urtehagen