Hopp til hovedinnhold

Steens kalkbrenneri

Glassplatefotografi av Oscar Løberg.

  • Svart-hvitt bilde av kalkbrenneri sett fra Mjøsa: store, runde kalkovner med tak og kalkbrudd i bakgrunnen.
    1/1
    Anno Domkirkeoddens fotoarkiv

Siden mange sikkert finner vegen forbi Steens kalkbrenneri og Furuberget enten i båt på Mjøsa eller langs den fine gang- og sykkelvegen som er opparbeidet helt nede i Mjøskanten mellom Hamar og Jessnes nå om sommeren, vil vi få presentere et fotografi som viser stedet fra det som kanskje var kalkbrenneriets glansperiode. 

Bildet er tatt en gang mellom 1917 og 1940 av fotograf Oscar Løberg på en glassplate som målte 10 x 15 cm, og viser stor aktivitet i kalkbrenneriet. 

Franzefoss Minerals

Steens kalkbrenneri ble etablert i 1898 som Steens Kalkverk og leverte brentkalk til bygningsbransjen (murkalk), industrien og jordbruket frem til 1977. Siden 1973 er det kalkfiller og pukk som har dominert produktspekteret. Anlegget er i dag en del av Franzefoss Minerals.

Uttaket skjer i dagbruddet. Kalken blir knust og møllet ned til ønskede fraksjoner. Kalkforekomsten inneholder ca. 2 % magnesium i tillegg til 33 % kalk. Denne blandingen gjør kalken meget godt egnet til kultivering av jord, husdyrfôr og bitufiller til asfalt.

Anlegget produserer også strøsingel til forbrukermarkedet, det har fem ansatte og produserer ca. 30.000 tonn per år.

(Kilde: Franzefoss Minerals' hjemmeside)