Hopp til hovedinnhold

Stangebrua under flommen i 1927

Våren er tida hvor alle rundt Mjøsa følger med på eventuell flomfare. I 1927 var det skikkelig flom, og månedens bilde for april 2017 er et foto som dokumenterer en liten del av flomsituasjonen.

  • Svart-hvitt foto fra 1927. Gangbru med mann og hestetransport med stort lass som kjører på ordinær bru i flomvann.
    1/1
    Foto: Domkirkeoddens fotoarkiv

Da Mjøsa flommet over sine bredder i 1927, ble det bygget en provisorisk gangbru langsmed Stangebrua. På bildet ser vi vognvisitør ved jernbanen, Naders Nilsen Godtland, som kommer seg tørrskodd over fra Ottestad med sykkelen sin. Ved siden av ham kommer en ukjent transportør med sin hest og vogn. Disse ferdes på den ordinære brua slik at flomvannet står hesten nesten til under buken. Men lasset, som muligens er tobakksplanter, holdt seg noenlunde tørt.