Setervandring

Domkirkeoddens Venner inviterer alle som har lyst til ei lærerik vandring i seteranlegget på Martodden søndag 25. september 2022 kl. 12.00.

  • Brunt tømmerhus med flistak og høy pipe ligger idyllisk langs en grusveg med en skigard til høyre og høyre furuer bak. (Foto/Photo)
    Anno Domkirkeodden

Frammøte ved hovedporten/Storhamarlåven kl. 12.00.

Derfra vandrer vi gjennom flere tun på Domkirkeodden, og Christian Georg Lindman snakker om seterdrift før 1850. Skillet kom etter at jernbanen kom til Eidsvoll og det var skipstrafikk på Mjøsa. Han forteller om hvor de ulike bygdene på Hedemarken hadde setrer, om hvor fattigfolk evt. hadde dyra sine. Det vil være muligheter til spørsmål og eventuelle innspill.

Vi vandrer videre ut til setrene og ender opp på en setervang. Alf Sigurd Solbergvil si noen ord om Rausjødalen meieri fra 1856, og han vil også nevne litt om antall setre rundt 1900, samt litt om hytteutbygging og vegbygging i fjellet.

Christian Saxlund og Bjørg Trønnes vil fortelle om arbeidet og livet på setra ved Brennholen størhus, som er åpent.

Litt værforbehold. Ved veldig dårlig vær trekker vi inn i Løtenbygningen hvor seterhistoriene blir fortalt.

 Etter vandringen blir det sosialt samvær i Løtenbygningen med salg av kaffe og kake.

Det er åpent for alle å delta, men vi ønsker oss stadig nye venner... Alt du trenger å vite om medlemsskapet, finner du på venneforeningens egen hjemmeside.

Velkommen!