Reformasjon 500 år - markeringer i Hamar

Alle arrangementer er gratis og åpne for alle.

Lørdagsseminarer

I løpet av vinteren 2017/2018 vil det bli avholdt tre lørdagsseminarer med utgangspunkt i tematikk knyttet til reformasjonen og det norske samfunnet:

11.november 2017:
Seminar i regi av Høgskolen Innlandet
(se «Luther som lærer – den lutherske læreren»)

3.februar 2018:
Seminar i regi av Hamar biskop

3.mars 2018:
Seminar i regi av Anno Museum