Livssorg - å leve godt med livets u-svinger

Foredrag i Aulaen på Domkirkeodden tirsdag 16. november 2021 kl. 17.30 (dørene åpner kl. 17.00) og kl. 20.00 (innslipp fra kl. 19.45). Foredragene er flyttet fra 27. november 2020 og 9. mars 2021, billettene gjelder fortsatt.

  • Fargeportrett av psykolog Janette Røseth. (Foto/Photo)
    1/1
    Janette Røseth

Mange forbinder ordet sorg med dødsfall, men hva med den sorgen vi har ellers i livet, de tap og savn som oppstår når vi mister biter av oss selv?

Hva med de ting som ikke ble slik vi hadde tenkt - sykdom, pårørende-liv, samlivsbrudd, tap av familieliv, ufrivillig barnløshet, tap av jobb/arbeidsevne, drømmer som ikke gikk i oppfyllelse?
Sorgen over å miste seg selv, sin nåtid og fremtid.

Psykologspesialist Janette Røseth vil fortelle om:
Hvordan reiser du deg etter at livet tar deg? Når livet tar u-svinger du ikke var forberedt på?

Hvordan kan du leve med livssorgen og endringene? Hvordan kan mestring bli en del av den nye hverdagen?

Foredraget tar for seg den livssorgen som vil oppstå i løpet av livet hos de fleste mennesker, og hvordan du best kan håndtere den og leve godt på tross av den.

Janette Røseth er i tillegg til psykologspesialist pårørende og lever selv med kroniske smerter. Hun vil dele av egne erfaringer, samt fra arbeidet med andre mennesker.

Billetter


Inngang kr. 250,-

Billetter kan forhåndskjøpes hos LinTicket ved å trykke på ønsket klokkeslett, eller de kan kjøpes i døra. Forhåndskjøp til kl. 17.30 og til kl. 20.00

Smittevern

For å sikre nok avstand mellom deltakerne, vil det være begrenset antall plasser og to foredrag i stedet for ett denne kvelden. 

Personer som ikke er i form, bes om å holde seg hjemme. Husk god håndhygiene, det finnes både håndsprit og håndvaskemuligheter i lokalet. Pass på hverandre ved å holde avstand, og bruk albuen eller et papirlommetørkle om du må hoste eller nyse.

VELKOMMEN!