Innhøsting på Voll gård

  •  (Foto/Photo)
    1/1
    Domkirkeoddens fotoarkiv

I dag bygges jordene på Voll gård ut med boliger, snart vil det ikke lenger være noe som skurtreskeren kan "sette tennene i" her. Men da Per Jon Eriksbakken var ute med kameraet i 1966, lå gården der så å si alene, bare omgitt av bugnende kornåkre og andre gårder. Tiden går, omgivelsene forandrer seg - og da er det så flott å kunne se tilbake ved hjelp av fotografier slik som dette av en flott skurtresker i arbeid.

Bildet kan ses og bestilles via DigitaltMuseum.