Morgenbønn med Hamar bispedømme

Hamar bispedømme holder morgenbønn for pilegrimer i Hamardomen hver morgen kl. 0830, untatt tirsdag og søndag, gjennom sommeren.

  • Morgenbønn i Hamardomen. (Foto/Photo)
    1/1
    Morgenbønn i Hamardomen. Jorun Vang/Hamar bispedømmeråd

For mange av vår tids pilegrimer vil kirkerom være fine mål underveis på vandringen. Hamardomen på Domkirkeodden er en av flere kirker langs pilegrimsleden der Hamar bispedømme har faste tilbud gjennom sommeren.

Se mer om Hamar bispedømmes sommertilbud her.