Domkirkeodden

Fra uthus til museum

Ny utstilling sommeren 2020 som viser Sverre Fehns forandring av et nærmest kondemnabelt gardsuthus til funksjonelt museumsbygg og et stykke pionerarbeid innen arkitektur.

Photo/Background /


Storhamarlåven rommer 800 års historie

Photo/Background /

Det startet med en befestet bispegård i middelalderen.

Etter reformasjonen ble gården med ringmur rundt overført til Kongen og omgjort til lensherreresiden: Hamarhus slott.

I 1567 ble gården angrepet av svenskene og sprengt til ruiner.

På 1700-tallet ble så Hedmarkens største driftsbygning bygd i disse ruinene.

Photo/Background /

I 1967 ble arkitekt Sverre Fehn engasjert til å gjøre det falleferdige uthuset om til et moderne museum.

 (Foto/Photo)

Man må manifestere nuet for å få fortiden i tale.

Sverre Fehn
Photo/Background /
Photo/Background /

Det nye museet sto ferdig i 1973, og utstillingene åpnet i 1980.

 (Foto/Photo)
 (Foto/Photo)
Photo/Background /

NY BOK om Storhamarlåven og Sverre Fehn!


I løpet av etterjulsvinteren 2021 vil Anno Domkirkeodden utgi en ny publikasjon som tar oss med inn i Storhamarlåven og ser på hvordan dette historiske konglomeratet er påvirket av Sverre Fehns design og arkitektur. Heftet er skrevet av konservator NMF Laila Grastvedt og presenterer Fehns arbeider, både bygningsarkitektur og utstillingsdesign, på en publikumsvennlig måte. Gjennom tekster og fotografier blir Storhamarlåven tilgjengeliggjort for publikum på en for mange ny og spennende måte.

Heftet blir å få kjøpt på både norsk og engelsk, og gitt den sparsommelige mengden litteratur som finnes om temaet fra før, anser vi det som et kjærkomment tilskudd for mange arkitekter, arkitektstudenter og andre interesserte over hele verden.

Det er mulig å sette seg på liste for å motta e-post når publikasjonen kommer fra trykkeriet, ved å sende oss en e-post.