Domkirkeodden

Fra uthus til museum

Ny utstilling sommeren 2020 som viser Sverre Fehns forandring av et nærmest kondemnabelt gardsuthus til funksjonelt museumsbygg og et stykke pionerarbeid innen arkitektur.

Photo/Background /


Storhamarlåven rommer 800 års historie

Photo/Background /

Det startet med en befestet bispegård i middelalderen.

Etter reformasjonen ble gården med ringmur rundt overført til Kongen og omgjort til lensherreresiden: Hamarhus slott.

I 1567 ble gården angrepet av svenskene og sprengt til ruiner.

På 1700-tallet ble så Hedmarkens største driftsbygning bygd i disse ruinene.

Photo/Background /

I 1967 ble arkitekt Sverre Fehn engasjert til å gjøre det falleferdige uthuset om til et moderne museum.

 (Foto/Photo)

Man må manifestere nuet for å få fortiden i tale.

Sverre Fehn
Photo/Background /
Photo/Background /

Det nye museet sto ferdig i 1973, og utstillingene åpnet i 1980.

 (Foto/Photo)
 (Foto/Photo)

Utstillingen befinner seg på Aulatoppen, øverst i amfiet i sydfløyen, og er tilgjengelig i museets åpningstid.

Velkommen!