Hopp til hovedinnhold

Fra uthus til museum

Ny utstilling fra sommeren 2020 som viser Sverre Fehns forandring av et nærmest kondemnabelt gardsuthus til funksjonelt museumsbygg og et stykke pionerarbeid innen arkitektur.

 /


Storhamarlåven rommer 800 års historie

 /

Det startet med en befestet bispegård i middelalderen.

Etter reformasjonen ble gården med ringmur rundt overført til Kongen og omgjort til lensherreresiden: Hamarhus slott.

I 1567 ble gården angrepet av svenskene og sprengt til ruiner.

På 1700-tallet ble så Hedmarkens største driftsbygning bygd i disse ruinene.

 /

I 1967 ble arkitekt Sverre Fehn engasjert til å gjøre det falleferdige uthuset om til et moderne museum.

"Man må manifestere nuet for å få fortiden i tale."
- Sverre Fehn

 /
 /

Det nye museet sto ferdig i 1973, og utstillingene åpnet i 1980.

 /
  • "Storhamarlåven - et historisk konglomerat, Sverre Fehns design og arkitektur" er en bok som ble utgitt av Anno Domkirkeodden i 2021
    Linda Fredriksberg / Anno Domkirkeodden

NY BOK om Storhamarlåven og Sverre Fehn!


STORHAMARLÅVEN - ET HISTORISK KONGLOMERAT
Sverre Fehns design og arkitektur

Anno Domkirkeodden har utgitt en ny publikasjon som tar oss med inn i Storhamarlåven og ser på hvordan dette historiske konglomeratet er påvirket av Sverre Fehns design og arkitektur. Heftet er skrevet av konservator NMF Laila Grastvedt og presenterer Fehns arbeider, både bygningsarkitektur og utstillingsdesign, på en publikumsvennlig måte. Gjennom tekster og fotografier blir Storhamarlåven tilgjengeliggjort for publikum på en for mange ny og spennende måte.

Heftet koster kr. 149,- per stykk og er å få kjøpt på både norsk og engelsk. Gitt den sparsommelige mengden litteratur som finnes om temaet fra før, anser vi det som et kjærkomment tilskudd for mange arkitekter, arkitektstudenter og andre interesserte over hele verden.

Heftet kan kjøpes i museumsbutikken i museets åpningstid, eller bestilles ved å sende oss en e-post.