Domkirkeodden

Fra uthus til museum

Ny utstilling sommeren 2020 som viser Sverre Fehns forandring av et nærmest kondemnabelt gardsuthus til funksjonelt museumsbygg og et stykke pionerarbeid innen arkitektur.


Storhamarlåven rommer 800 års historie

Det startet med en befestet bispegård i middelalderen.

Etter reformasjonen ble gården med ringmur rundt overført til Kongen og omgjort til lensherreresiden: Hamarhus slott.

I 1567 ble gården angrepet av svenskene og sprengt til ruiner.

På 1700-tallet ble så Hedmarkens største driftsbygning bygd i disse ruinene.

I 1967 ble arkitekt Sverre Fehn engasjert til å gjøre det falleferdige uthuset om til et moderne museum.

Man må manifestere nuet for å få fortiden i tale.

Sverre Fehn

Det nye museet sto ferdig i 1973, og utstillingene åpnet i 1980.

Utstillingen befinner seg på Aulatoppen, øverst i amfiet i sydfløyen, og er tilgjengelig i museets åpningstid.

Velkommen!