De lærdeste Lægers Urtegaarde

Foredrag i Aulaen på Domkirkeodden torsdag 21. november 2019 kl. 18.00

  • Gammel bok som ligger oppslått slik at vi ser håndfargede tegninger av urter og tekst satt med gotiske bokstaver.
    Linda Fredriksberg / Anno Domkirkeodden

Blant de mest spennende bøkene fra renessansen er de såkalte urtebøkene, rikt illustrerte og ofte håndkolorerte bøker om planter og deres medisinske og økonomiske bruk. Urtebøkene står i en middelaldersk tradisjon som går helt tilbake til antikken. Sin storhetstid fikk de likevel i renessansen, da nye vitenskapelige ideer møtte trykkpressens muligheter for standardisering og distribusjon av vitenskapelig kunnskap. Det er også i urtebøkene vi første gang kunne treffe på eksotiske planter fra Asia og den nye verden. Med sin blanding av vitenskapelige plantebeskrivelser og tradisjonell plantekunnskap gav urtebøkene opphav både til moderne botanikk og farmasi. Dessuten er urtebøkene ofte meget vakre trykksaker, med påkostede illustrasjoner som har satt standard for den botaniske illustrasjonskunsten siden.

På Domkirkeodden har man i år kunnet se en utstilling av urtebøker fra Oslo katedralskoles samling. Det er bøkene i denne utstilligen som danner grunnlaget for foredraget, og utstillingen er satt opp på Aulataoppen i anledning arrangementet.

Svart-hvitt portrett av Ernst Bjerke.

Foredragsholder Ernst Bjerke er vitenskapshistoriker og samlingsforvalter ved Oslo Katedralskole. Han har dessuten gitt ut bøkene Med gamle bøker mot en ny tid, Bibliotheca Scholæ Osloensis og De lærdeste Lægers Urtegaarde.

Gratis inngang - velkommen!