Hopp til hovedinnhold

Naboliv: Arkiven berätter - Arkivene forteller

Årbok for Anno Domkirkeodden (tidligere Hedmarksmuseet) i samarbeid med Statsarkivet i Hamar og Värmlandsarkiv, 2005.

  • Bokomslag: Naboliv
    1/1
    Anno Domkirkeodden

Artikler:

Nordvärmland år 1905. En kronfogdes betraktelse av Alain Droguet
Et prestegjeld i Hedmark. Amtmannen beretning år 1905 av Per-Øivind Sandberg
Hedmark og administrasjonshistorien av Cæcilie Stang
Värmlands administrativa indelningar. En historisk orientering av Peter Olausson
Svenskeraddar och baggeruker. Om några källor til gränsflyttarnas historia av Peter Olausson
"Flittige og nøysomme svensker". Innflyttere til Hedmark i unionstiden av Per-Øivind Sandberg
Korn mot jern - en studie av handelsforbindelsene mellom Hedmakrsbygdene og Vest-Sverige av Ragnar Pedersen
Affärer över Kölen. Några nedslag i källorna om handel och näringar i gränsbygd av Thomas Kvarnbratt
Norsk och svensk skogsindustriell utveckling under 1800-talet av Jan Jörnmark
Oss bröder emellan. Nykterhetsrörelsen i Värmland om unionsfrågan av Martin Stolare
Arkivene som beretter. Lokale skriftlige kilder til begivenhetene i 1905 og livet i grensetraktene ca. 1870 - 1930 av Cæcilie Stang
Gränsbon och fredsvännen Sofia Spångberg, Charlottenberg: "Det var underlist att vi skulle vara ovänner" av Berith Sande
Patriot i prästkappa. En värmländsk komministers dagboksanteckningar under unionskrisens år 1905 av Berith Sande
Unionsupplösningen sommaren 1905 - det var detta som hände