Hopp til hovedinnhold

Fra kaupang og bygd 2001

Årbok for Anno Domkirkeodden (tidligere Hedmarksmuseet), 2000-2001.

  • Fra kaupang og bygd 2001
    1/1
    Anno Domkirkeodden

Artikler:

Akantuskistene i Veldre av Inger Lise Christie
Biskop Mogens en vaklevoren politiker? av Per-Øivind Sandberg
Hamarkrøniken - en retorisk skrytetale? av Marie Kløvstad Øye
Om Ribe by. Elegi III av Hans Frandsen, oversatt av Björn Wallin
Hamar før bispesetet av Inger Helene Wibe Müller
Bispegården i Hamar og Erkebispegården i Trondheim, variasjoner over samme tema? av Tor Sæther
Hva vet vi om Hamarkaupangen? - En oversikt og kritisk gjennomgang av Ragnar Pedersen