Hopp til hovedinnhold

Fra kaupang og bygd 1993/ fører til folkemuseet

Innbundet årbok for Anno Domkirkeodden (tidligere Hedmarksmuseet) eller heftet fører til folkemuseet.

  • Veileder til folkemuseet/ Fra kaupang og bygd 1993
    1/1
    Anno Domkirkeodden

Bygninger som omtales:

Hedmarkstunet:
Føderådsbygning fra Skøien i Løten
Hovedbygning fra Bolstad i Veldre
Høgstue fra Skråstad nedre i Vang
Hovedbygning fra Grimsrud på Helgøya
Folkebygning fra Hubred i Vang
Stabbur fra Løken i Stange
Borgstue fra Vang prestegard
(Utleielokaler:)
Forpakterbolig fra Løten prestegard
Barfrøstue fra Svestad i Stor-Elvdal
Kvartgarden: 
Smie fra Doglo vestre i Furnes
Føderådsbygning fra Frogner i Vang
Føderådsbygning fra Lillehov i Vallset
Nattstue fra Elton østre i Stange
Bryggerhus fra Uthus i Romedal
Stall-låve fra Jemtland østre i Veldre
Låve fra Stav i Furnes
Stabbur fra Frogner i Vang
Kvernhus fra Bjørnsrud i Lismarka
Badstue fra Norderhov østre i Løten
Fullgarden:
Føderådsbygning fra Stor-Deglum i Furnes
Do fra Skjellungberg i Furnes
Brønnhus fra Ringsaker prestegard
Stabbur fra Heggenhaugen i Ringsaker
Åsgarden:
Føderådsbygning fra Kolset i Løten
Hovedbygning fra Vartomten i Vang
Låve fra Tomter i Vallset
Fjøs fra Vethammer i Stange
Stabbur fra Bruvold i Moelv
Stabbur fra Røset øvre i Furnes
Kvernhus fra Malungen i Romedal allmenning
Husmannsplassene:
Husmannsstue fra Jevanol østre i Furnes
Husmannsstue fra Kolset i Løten
Husmansstue fra Skarderud i Furnes
Fjøslåve fra Stor-Ile i Furnes
Seteranleggene:
Brennholestørhuset fra Nysetra i Løten allmenning
Voldfjøset fra Stenstilen i Philske Sameie
Ilsengløa fra Bolsdalen i Vang allmenning
Dobbeltstørhus for Gudsås østre og vestre fra Bjønnåsen i Furnes allmenning
Rabstadfjøset fra Lavlia i Vang allmenning
Vesl-Ilefjøset fra Bjønnåsen i Furnes allmenning
Hovsødegardsløa fra Størigarden i Løten allmenning
Bergauststørhuset fra Tomsetra i Philske Sameie
Høybylåven fra Fløiten vestre i Nes allmenning
Klavstadstørhuset fra Nysetra i Romedal allmenning
Klavstadmelkebua fra Nysetra i Romedal allmenning
Ånestadfjøset fra Narsetra i Løten allmenning
Tømmerkoiene:
Tømmerkoie fra Stor-Elvdal
Tømmerkoie fra Nord-Østerdalen